TNO nodigt professionals en jeugdorganisaties van harte uit om dinsdag 27 maart, van 09.00 tot 13.30 uur deel te nemen aan de derde masterclass van het project Lerend Transformeren.

In het project ‘Lerend Transformeren’ gaan professionals en hun organisaties aan de slag met het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl gericht op de transformatie. Ondersteuningsaanbod (bijv. coaching, scholing, intervisie) staat hierin centraal.  

Thema: Samenwerken aan verandering

Actieonderzoek is een samenspel van veranderen, reflecteren en leren, handelen en samenwerken. In deze masterclass draait het allemaal om het tot stand brengen van verandering samen met collega’s, cliënten en de organisatie. Het programma start met een interactieve opdracht die aansluit bij uitdagingen waar de praktijk mee te maken heeft.  Er zijn lezingen van o.a. dr. Gaby Jacobs waarbij zij ingaat op het ingang zetten van verandering in organisaties en de problemen die daarmee gemoeid kunnen zijn. Andere thema’s zijn: morele aspecten van samenwerken en integraal samenwerken.

Project Lerend Transformeren

Het is een turbulente tijd voor organisaties betrokken bij de zorg voor jeugd. Na de transitie is het nu tijd om te transformeren: met elkaar de zorg inhoudelijk vernieuwen. Omdat het Nieuwe Werken nodig is om de transformatiedoelen te behalen, focussen de actieonderzoeken zich ieder op een transformatiedoel. De 5 transformatiedoelen zijn:

  1. Preventie en eigen kracht
  2. Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren
  3. Juiste hulp op maat
  4. Integrale hulp
  5. Ruimte voor professionals

Kennisnet Jeugd

Op Kennisnet Jeugd deelt de werkgroep lerend transformeren praktijkvoorbeelden, succesverhalen en geleerde lessen uit het onderzoek Lerend Transformeren. Iedereen kan hier lid van worden.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

Lerend transformeren is een project binnen het programma Effectief werken in de jeugdsector. Het programma investeert in meer kennis voor de hulp en ondersteuning aan kinderen en hun gezinnen. Met dit project richt het programma zich op het vergroten en uitdragen van kennis voor professionals, gericht op het nieuwe werken binnen het jeugddomein.

Meer informatie over de masterclass


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website