Moeilijk bereikbare doelgroepen bestaan niet, wel vormen van informatieoverdracht die bij bepaalde groepen niet aanslaan. Vanuit die visie werkt het Centrum voor Media & Gezondheid (CMG) aan leefstijlverbetering bij maatschappelijke groepen met een gezondheidsachterstand.

Met innovatief onderzoek samen met wisselende (media-)partners ontwikkelt CMG verhalende, beeldende en interactieve vormen van communicatie voor kwetsbare – veelal jongere – doelgroepen. Oprichter en directeur prof. dr. Martine Bouman ontving op 12 april een ZonMw-parel tijdens het NCVGZ.

Onderscheidende projecten

De projecten van het CMG onderscheiden zich door oorspronkelijkheid, een wisselwerking tussen wetenschap, beleid en praktijk, grote betrokkenheid bij en van de doelgroep en sociale veranderingsgerichtheid. Jongeren gaan zelf op pad met een camera (project over gehoorschade), spelen scènes voor filmmateriaal, en zijn betrokken bij inhoud en uittesten van scripts voor soaps.

Positieve voorbeelden

Een recent innovatief project is Positive Deviance. Hiervoor zijn data uit de Jeugd Monitor Onderzoeken van de GGD Rotterdam-Rijnmond bij jongeren opnieuw geanalyseerd. Door te kijken naar de positieve afwijkingen van de standaarddeviatie zijn VMBO-scholen geïdentificeerd waar de mentale weerbaarheid van leerlingen beduidend hoger ligt dan op de andere VMBO-scholen. De onderzoekers hebben door observatie en gesprekken de aanpak op deze scholen onderzocht. Zo achterhaalden ze impliciete microgedragingen die het verschil maken. Bijvoorbeeld: een docente bleek ouders te bellen om hen te vertellen hoe goed hun kind het op school doet. Deze microgedragingen zijn op filmpjes gezet door de medewerkers de scènes te laten naspelen. Tijdens discussies op andere scholen kunnen ze daar inspireren tot ander (micro)gedrag.

Wat is een Parelproject?

De Parel is een prijs die enkele malen per jaar wordt uitgereikt aan ZonMw-projecten die als voorbeeld en inspiratie kunnen gelden voor de honderden projecten die jaarlijks van ZonMw subsidie ontvangen. De parels van ZonMw zijn de projecten die extra opvallen. Een ZonMw-parel sluit aan bij een actuele ontwikkeling in de gezondheidszorg, er is vaak sprake van samenwerking met verschillende partijen, de resultaten springen in het oog en zijn goed te implementeren in de praktijk.

Meer informatie

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website