Eén op de vier werknemers combineert een betaalde baan met mantelzorgtaken. Deze combinatie van werken en zorgtaken kan soms een zware belasting zijn. Om meer zicht te krijgen op hoe werkgevers en werknemers om kunnen gaan met de combinatie van mantelzorg en werk, heeft ZonMw in de loop der tijd op verschillende relevante thema’s (onderzoeks)projecten gehonoreerd. Hierbij treft u een overzicht aan van deze projecten.

Verschillende aspecten

De onderzoeksprojecten in dit overzicht beslaan verschillende aspecten gerelateerd aan vraagstukken op het terrein van werk en mantelzorg:

  • Mantelzorgers die werkzaam zijn in de zorg. Een doelgroep waar overbelasting en verzuim een punt van aandacht is.
  • Mogelijke genderverschillen als het gaat om mantelzorg en werk, bijvoorbeeld in relatie tot psychische klachten.
  • Economische evaluaties, die met behulp van algoritmes, beter de kosteneffectiviteit van interventies op het terrein van mantelzorg in kaart kunnen brengen
  • Ondersteuning die thuiszorgmedewerkers kunnen geven om overbelasting van mantelzorgers tegen te gaan.
  • Invloed van mantelzorg op de mogelijk afname van zorgkosten van formele zorg

De onderzoeksprojecten op werk en mantelzorg

Op het thema werk en mantelzorg lopen diverse onderzoeksprojecten en zijn er ook al projecten afgerond.

Lopend onderzoek

Afgerond onderzoek

Podcast

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website