Gezond gewicht, bewoners betrekken, groen in de wijk, gezondheidsrisico’s. Onderwerpen die zich richten op het verbeteren van de gezondheid van inwoners in verschillende gemeenten in Nederland. Daar gaat het over bij de zes lokale samenwerkingsverbanden ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’.

Verschillende mensen op straat

Tijdens de startbijeenkomst in Utrecht hebben de projectleiders de samenwerkingsverbanden aan elkaar voorgesteld. De energie en het enthousiasme waren voelbaar tijdens deze eerste bijeenkomst. Hoewel elk samenwerkingsverband zijn eigen focus heeft, blijken er ook veel raakvlakken te bestaan.

Kennis opdoen over gezamenlijke uitdagingen

Zes lokale samenwerkingsverbanden gaan in hun regio aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van preventief gezondheidsbeleid. Om de verbinding tussen de projecten te stimuleren en hierover ervaringen uit te wisselen  is er een overkoepelend leernetwerk. Dit leernetwerk richt zich op:

  • Het delen en verrijken van kennis die wordt opgedaan binnen 'Aan de slag' projecten.
  • Het toerusten van deelnemers aan de leerkring om de opgedane kennis verder te brengen binnen de organisatie(s)
  • Gezamenlijke deskundigheidsbevordering

De deelnemers komen 2 keer per jaar bijeen. Elk project treedt een keer op als gastheer van het leernetwerk en bereidt de dag (en bijbehorend projectbezoek) voor. De gastheer zal ook uitgebreid aan bod komen in de publicatie die na elke bijeenkomst van het leernetwerk wordt gepubliceerd op de ZonMw website.

Loket gezond leven

Karlijn Leenaars (RIVM) vestigde in haar presentatie de aandacht op hoe de interventiedatabase 'Gezond en Actief Leven', op verschillende manieren gebruikt kan worden om relevante interventies te zoeken en te gebruiken. Karlijn benadrukte dat het RIVM Gezond Leven ook directe ondersteuning kan geven. Bij het RIVM liggen al veel effectieve toolkits, modellen en aanpakken op de plank. Zoals de Gezonde Gemeente, de Gezonde Wijkaanpak en de Gezonde School.

Samenwerking

We kijken terug op een geslaagde dag. De projectleiders hebben elkaar leren kennen en een start gemaakt voor het leernetwerk. Samen hebben ze van gedachten kunnen wisselen over eventuele uitdagingen die ze tegenkomen in hun projecten en hoe die geëffend kunnen worden. De projecten zijn klaar om samen aan de slag te gaan!

Over ‘Aan de slag met preventie’

Lokaal werken medewerkers van o.a. gemeenten, GGD’en, Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid en Werkplaatsen Sociaal Domein met elkaar samen. De samenwerkingsverbanden maken gebruik van interventies uit de interventiedatabase ‘Gezond en Actief Leven’. Deze interventies zijn getoetst op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit en veelal ook onderzocht via ZonMw. De projecten hebben een looptijd van 4 jaar. De samenwerkingsverbanden beslaan een groot gedeelte van Nederland.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website