De lokale netwerken die voor hun project een Uitwerkingssubsidie vanuit het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) hebben gekregen zijn bekend. Acht lokale netwerken – die bestaan uit professionals die thuiswonende ouderen zorg, ondersteuning en welzijn bieden – gaan met deze subsidie hun netwerk verder ontwikkelen en verbeteren. Samen met een actieonderzoeker gaan zij kennis ontwikkelen en ervaringen op doen rondom specifieke zorg- en ondersteuningsthema’s.

Uitwerkingssubsidie voor inhoudelijke thema’s

Binnen deze ronde van de ‘Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ (Fase II) hebben 15 netwerken een aanvraag ingediend. Van deze 15 projecten krijgen 8 projecten een subsidie om kennis te ontwikkelen en ervaring op te doen met 2 zorg- en ondersteuningsthema’s die passen bij hun situatie.  Met de hulp van een actieonderzoeker gaan de netwerken hun aanbod verbeteren en uitbreiden en de zorg- en ondersteuning nog beter aan laten sluiten bij de behoeften van thuiswonende ouderen.

Valpreventie en managen van crises

De netwerken gaan aan de slag met verschillende onderwerpen. Zo gaat bijvoorbeeld het project ‘Samenwerken voor ouderen met psychische problemen’ met de Uitwerkingssubsidie onder meer onderzoek doen naar het omgaan met probleemgedrag bij ouderen met psychische problemen in Leeuwarden. Het project ‘Versterken lokaal netwerk in Nijmegen’ gaat werken aan het voorkomen en managen van crises en aan het verbeteren van de ondersteuning aan mantelzorgers. Het (verder) ontwikkelen van valpreventie staat bij meerdere projecten op de agenda.

Binnenkort weer subsidiemogelijkheden

Eerder dit voorjaar gingen er al startende netwerken aan de slag met een ‘Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ (Fase I). Wilt u ook uw lokale netwerk ontwikkelen met een Uitwerkingssubsidie (Fase II) of een Ontwikkelsubsidie (Fase I) van het programma LZO? Na de zomer opent ZonMw beide subsidiemogelijkheden opnieuw. ZonMw organiseert dan ook een webinar (Fase I) en een informatiebijeenkomst (Fase II), waarin u meer te weten komt over het aanvragen van een subsidie voor lokale netwerken die ouderenzorg bieden. Deze informatiebijeenkomst laat ook zien hoe u met actieonderzoek uw netwerk kunt versterken en uw aanbod verder kunt ontwikkelen. Binnenkort maakt ZonMw op de website bekend over deze activiteiten. Via de nieuwsbrief Ouderen blijft u op de hoogte van de data van deze bijeenkomsten.

Meer informatie

Nieuwsbrief Ouderen
Lokale netwerken binnen het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO)
Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website