In januari 2023 starten 10 Living Labs Sport en Bewegen met het verbreden en opschalen van de behaalde resultaten. Ze hebben daarvoor extra financiering van ZonMw en Sportinnovator ontvangen.

De Living Labs Sport en Bewegen zijn in 2020 gestart met het vormen en versterken van een netwerk waarin lokale en regionale partners maatschappelijke uitdagingen rond sport en bewegen oppakken. Vervolgens zijn binnen de living labs innovaties en experimenten opgezet, geïmplementeerd en getest om de doelgroep van het lab duurzaam in beweging te krijgen. Het doel van de aanvullende financiering is het verbreden en opschalen van de ontwikkelde innovaties en experimenten. Dit kan bijvoorbeeld door de innovaties en experimenten aan te bieden aan nieuwe doelgroepen binnen het living lab of door de innovaties en experimenten uit te voeren op een andere locatie.

Drie voorbeelden

  • Het living lab ‘Een steuntje in de Utrechtse Heuvelrug’ verbetert de leefstijl en sociale cohesie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug door (inactieve) bewoners van 40-65 jaar in beweging te krijgen. Het living lab maakt gebruik van het bestaande netwerk om een nieuwe doelgroep, vluchtelingen, meer te bieden op het gebied van sport en bewegen.
  • Het living lab ‘Beweegvriendelijk Vinkhuizen’ heeft een succesvolle wandel- en kunstroute opgezet om de bewoners van de wijk Vinkhuizen te stimuleren om meer te bewegen. De werkwijze uit het living lab worden nu in een nieuwe wijk toegepast om samen met de bewoners een nieuw beweegaanbod te ontwikkelen. Leidende principes zijn onder andere het vormen van een community of practice en, het toepassen van citizen science in combinatie met design thinking.
  • In Sport- en Beweeglab Haarlem is op twee vmbo scholen een experiment opgezet waarin multi-sportaanbod is ontwikkeld dat aansluit bij de wensen en behoeften van de jongeren. Met een abonnement met de naam Urban Sports Haarlem kunnen jongeren een keuze maken uit het aanbod van verschillende verenigingen en commerciële aanbieders, zoals boksen, urban 7 tegen 7 voetbal, freerunning, 3 tegen 3 basketbal. Dit aanbod word komend jaar geïmplementeerd op alle Haarlemse vmbo scholen en komt vervolgens ook beschikbaar voor andere middelbare scholen in Haarlem.

De projecten hebben een looptijd van een jaar. Gedurende deze periode worden enkele bijeenkomst georganiseerd om van elkaar te leren en resultaten te delen. Komend jaar volgen we deze projecten en zullen we eerste (tussentijdse) resultaten delen.

Wat is een living lab?

Een living lab is een aanpak om effectiever tot innovaties te komen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen en is succesvol omdat de belangrijkste stakeholders in gezamenlijkheid opereren. De veelheid aan kennis en ervaring, in het bijzonder die van de gebruiker, zorgen voor een vliegwieleffect. Uitgangspunt van de living lab-benadering is samen met belangrijke partners innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen bedenken en testen. De partners in een living lab streven een gezamenlijk doel na met vereende krachten en handelen daarbij vanuit het belang van de gebruiker, die een van de partners in het samenwerkingsverband is. Co-creatie met de gebruiker is daarmee een van de belangrijkste elementen in deze aanpak, in combinatie met de real-life setting waarin er wordt geïnnoveerd. De activiteiten van een living lab vinden dan ook plaats in wijken, gemeenschappen, instellingen of organisaties waar de gebruiker woont, werkt, sport en beweegt.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website