Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen een groter risico op verslavingsproblemen. De leidraad LVB in het vizier geeft een overzicht van kennisproducten die helpen bij het begeleiden van mensen met licht verstandelijke beperkingen in combinatie met verslavingen, zoals alcohol- en drugsgebruik.

banner van LVB in het vizier

Een ander doel van deze leidraad is om de samenwerking tussen verstandelijk gehandicaptenzorg en verslavingszorg te verbeteren.

De leidraad is bedoeld voor directe begeleiders, ouders, stafmedewerkers, behandelverantwoordelijken, ondersteuners in de langdurige gehandicaptenzorg en alle anderen die betrokken zijn bij de ondersteuning van mensen met licht verstandelijke beperkingen. De leidraad is ontwikkeld binnen het programma Gewoon Bijzonder.

Jongeren met LVB en verslaving

Veel jongeren met eenl licht verstandelijke beperking experimenteren met het gebruik van tabak,  alcohol en drugs. Ook gamen en internetten komt vaak voor onder jongeren. Het lijkt er op dat mensen met een LVB vaker in de problemen komen met middelengebruik. Dat komt mogelijk door hun kwetsbaarheid, maar ook omdat er niet altijd voldoende passende hulp is. Daarnaast heeft ook de omgeving van de cliënt (zoals familie en begeleiders) vaak hulp en ondersteuning nodig.

Mensen met een LVB maken zo veel mogelijk zelf keuzes. In hun leven hebben ze bij deze keuzes vaak professionele ondersteuning nodig. Het omgaan met verslavingsproblemen bij mensen met een LVB vraagt veel kennis en vaardigheden op het gebied van zowel LVB-zorg, als de verslavingszorg.

Drie fasen van begeleiding

Het stoplichtmodel beschrijft fasen van middelengebruik. Van geen middelengebruik tot een ernstige verslaving. Elke fase van middelengebruik betekent ook iets voor de begeleiding: van voorkomen dat er problemen ontstaan (preventie) in de groene fase tot behandelen van de verslaving in de rode fase. De afgelopen jaren zijn verschillende kennisproducten ontwikkeld: het gaat hierbij om interventies voor alle fasen van het stoplichtmodel, maar ook om boeken en artikelen en trainingen. Deze zijn samengevoegd in de leidraad.

Meer informatie

Voor meer informatie over de leidraad, de achterliggende visie en tips, ga naar het Kennisplein Gehandicaptensector

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website