Per 1 februari is Sandra Zwakhalen (44) benoemd tot hoogleraar 'Verplegingswetenschap, in het bijzonder gericht op Geriatrische Zorg Thuis'. Zij is daarmee de elfde hoogleraar met een leerstoel gericht op de verplegingswetenschap.

Namens ZonMw willen we haar van harte feliciteren. Sandra is tevens betrokken bij de door ZonMw gefinancierde onderzoekslijn Basic Care Revisited binnen het programma Tussen Weten en Doen II. Deze onderzoekslijn richt zich op het wetenschappelijk onderbouwen van de verpleegkundige basiszorg. 

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website