ZonMw en de Hartstichting blijven investeren in innovatieve manieren om mensen te ondersteunen bij een leven lang gezond leven. Samen hebben we drie grote consortia gevraagd hun krachten te bundelen om een landelijk netwerk en duurzame kennisinfrastructuur te ontwikkelen.

Dagelijks worden we verleid om gezonder te leven. Met gezonde kookboeken, gezondheids-apps of speciale leefstijlcoaches. Ondanks deze hulpmiddelen houden veel mensen het in de praktijk niet vol om gezond te eten en voldoende te bewegen. De Hartstichting investeert daarom sinds 2016 samen met ZonMw in totaal 7,5 miljoen euro in onderzoek naar het volhouden van een gezonde leefstijl. De ambitie is om nieuwe manieren zoals interventies of producten te vinden om gezonde keuzes te maken en gezond gedrag beter vol te houden.

Opschalen en doorontwikkelen

Het nieuw te vormen landelijke netwerk maakt gebruik van de kennis die in de afgelopen jaren binnen de drie gezond leven-consortia is opgedaan. De voorwaarden voor succesvolle opschaling en doorontwikkeling van de resultaten worden geïdentificeerd en uitgewisseld tussen verschillende sectoren:

  •     nulde-, eerste- en tweedelijnsvoorzieningen;
  •     overheid;
  •     commerciële partijen;
  •     wetenschappers.

Daarnaast wordt er een aanzet gemaakt om deze voorwaarden ook te realiseren en verder te bouwen aan een financieel gezond ecosysteem voor gezond leven. Het lange-termijndoel is dat verschillende partijen hun verantwoordelijkheid nemen voor het werken aan de preventie van hart- en vaatziekten.

Gezonde leefstijl prioriteit

Een gezonde leefstijl stimuleren en lang volhouden is belangrijk om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen. In de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten die in 2014 op initiatief van de Hartstichting is samengesteld hebben wetenschappers, artsen, patiënten en andere mensen dit dan ook als prioriteit benoemd. In de tussenevaluatie van dit thema komt naar voren dat er meer landelijke coördinatie en samenwerking nodig is. Ook voor ZonMw is de implementatie in de praktijk een belangrijke doelstelling.

Meer over de drie Gezond leven consortia

Ook een waardevolle bijdrage leveren?

Wilt u meer informatie of aansluiten bij het landelijk netwerk? Kijk dan op de website van de Hartstichting

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website