Levensverhalen delen, voor elkaar koken, theaterlessen of het trainen van professionals. Een greep uit de activiteiten van de 60 initiatieven die 11 maart bij elkaar kwamen voor de startbijeenkomst van het programma ‘Versterking aanpak eenzaamheid. Zij hebben subsidie gekregen om hun project tegen eenzaamheid onder ouderen (verder) te ontwikkelen en te beschrijven. Het was een leerzame én inspirerende middag.

Subsidie

60 initiatieven gericht op het terugdringen van eenzaamheid onder ouderen kregen onlangs een subsidie gericht op het (verder) ontwikkelen van hun initiatief én het beschrijven ervan. Het doel hiervan is om de initiatieven deelbaar te maken voor anderen. De soorten initiatieven lopen uiteen en zijn gericht op bijvoorbeeld sport en bewegen, fysiek contact met ouderen of deskundigheidsbevordering.

Handboek

Omdat het deelbaar maken van de initiatieven een belangrijk doel van de subsidie is organiseerde kennisinstituut Movisie twee workshops over het schrijven van een handboek. Met dit handboek kunnen anderen het initiatief ook gaan uitvoeren.

Uitwisseling

Ook was er ruimte voor uitwisseling. In een matchmaking gingen soortgelijke initiatieven samen ervaringen uitwisselen over hun successen én de uitdagingen waar ze tegenaan lopen. Er kwamen onderwerpen aan de orde zoals: ‘hoe krijg ik vrijwilligers en vooral, hoe houd ik ze aangehaakt bij mijn activiteit?’, ‘hoe signaleer ik in mijn wijk de eenzame ouderen en hoe kan ik ze verleiden om mee te doen met mijn activiteit?’ en ‘hoe kan ik mijn initiatief opschalen?’ Genoeg stof voor uitwisseling waarbij veel inspirerende ervaringen en tips zijn uitgewisseld.

Uitdaging

We leven op dit moment in een uitdagende tijd, dat ervaren ook de initiatieven. Veel activiteiten liggen noodgedwongen stil. Toch blijft het belangrijk om contact te zoeken met eenzame ouderen. Op de website van Een tegen eenzaamheid is informatie te vinden over de verschillende mogelijkheden.

Meer informatie

Het deelprogramma ‘Versterking aanpak eenzaamheid’ is een onderdeel van het ZonMw programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) en wordt uitgevoerd in het kader van het actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’ van VWS.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website