De werkplaatsen jeugd hebben een schat aan kennis en bruikbare producten ontwikkeld. Ben je op zoek naar een innovatieve oplossing die de jeugdhulp in jouw regio kan verbeteren? Zoals bijvoorbeeld een workshop over jongerenparticipatie of een programma dat ouders met een krappe beurs ondersteunt in het opvoeden. Je kunt nog tot uiterlijk 9 december als gemeente, jeugdorganisatie of opleidingsinstelling een laagdrempelige subsidie aanvragen in de vorm van een kennisvoucher. Per voucher wordt maximaal 10.000 euro beschikbaar gesteld.

De academische werkplaatsen transformatie jeugd hebben veel kennis opgeleverd. Deze kennis kunt u – met hulp vanuit de werkplaats – benutten in de context van uw eigen werkpraktijk. ZonMw stelt hier laagdrempelige kennisvouchers voor beschikbaar: subsidie van maximaal 10.000 euro per voucher.

Om welke kennis en producten gaat het?

In de Kennisetalage vindt u de beschikbare producten waarvoor een kennisvoucher kan worden aangevraagd. Deze producten richten zich op thema’s als eenzaamheid, armoede, de verbinding onderwijs en jeugdhulp en schoolbegeleiding van psychisch kwetsbare jongeren. Ook zijn er producten die professionals concrete handvatten bieden in diversiteitsgevoelig werken, samenwerken met jongeren, evalueren van casuïstiek en reflecteren op het hulpverleningstraject samen met alle betrokkenen.

Hoe vraag ik een kennisvoucher aan?

Op dit moment is er nog budget beschikbaar voor nieuwe kennisvoucherprojecten. Ziet u in de kennisetalage een product dat kan voorzien in een vraag of behoefte die leeft binnen uw organisatie? Neem dan contact op met de contactpersoon van de betreffende werkplaats en stel gezamenlijk een aanvraag op. Let op: niet alle producten zijn op dit moment meer beschikbaar. Indienen van een aanvraag kan nog tot en met uiterlijk 9 december 2021. Als het budget is uitgeput voordat de uiterlijke sluitingsdatum is bereikt, zal de oproep vroegtijdig dichtgaan. Hierbij geldt het principe: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt'.

20 projecten gingen u al voor  

Sinds de opening van de subsidieronde afgelopen december zijn er al ruim 20 kennisvoucherprojecten van start gegaan. Zoals het project van Stichting Buurtwerk in Rotterdam, die de voucher inzet om het programma Gezonde kinderen in krappe tijden te implementeren en hiermee ouders laagdrempelig in de wijk te ondersteunen. Of het UMC Amsterdam, dat dankzij de kennisvoucher een groep fysiotherapeuten heeft getraind in cultuursensitief werken met ouders van prematuur geboren baby’s met een migratieachtergrond.

Meer informatie

In de subsidieoproep leest u de randvoorwaarden en andere noodzakelijke informatie over het aanvraagproces. Voor vragen over het proces neemt u contact op met Iris den Hartog of Merlijne Jaspers via awtjeugd@zonmw.nl.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website