Zorg voor en ondersteuning van kwetsbare ouderen vraagt om samenwerking van een multidisciplinair team van hulpverleners in samenspel met de oudere en mantelzorgers. Om de inbreng van ouderen te verankeren in deze samenwerking, is in het onderzoeksproject ‘Patiëntervaringen in het multidisciplinaire eerstelijns team’ gestart met spiegelgesprekken en netwerkkaartjes.

Professionele netwerken en multidisciplinaire teams zoeken naar praktische manieren om inbreng van het patiëntenperspectief in de zorg voor kwetsbare ouderen te vergroten. Via spiegelgesprekken krijgt u feedback van patiënten op 6 thema’s:

  1. coördinatie van zorg
  2. overleg over zorg voor ouderen
  3. hulpbehoefte van ouderen
  4. communicatie van ouderen met hulpverleners
  5. afspraken nakomen
  6. afstemmen van zorg tussen hulpverleners


Aan de hand van deze feedback kunt u de inbreng van de ouderen verankeren in uw samenwerking. Hoe u de spiegelgesprekken vorm kunt geven en verder uit kunt werken, is beschreven in de handleiding voor spiegelgesprekken die binnen dit project ontwikkeld is.

Sociaal netwerkkaartje

Door samen met een oudere diens zorg- en welzijnsnetwerk in kaart te brengen op een sociaal netwerkkaartje, ontstaat er zicht op wat de oudere wel en niet overziet. De kaartjes en de achtergrondgegevens laten zien dat kwetsbaarheid bij ouderen in diverse gedaanten komt: mensen kunnen fysiek, mentaal en/of sociaal kwetsbaar zijn. 

Leerpunten

Multidisciplinaire teams namen uit het onderzoeksproject 3 leerpunten mee:

  • je kunt meer met de oudere bespreken dan je denkt
  • je moet duidelijker en eenduidiger communiceren over het zorgplan
  • contact met de mantelzorgers moet eerder en proactiever worden gelegd

Digitale publicatie

De handleiding en meer informatie over de achtergrond en de inzet van spiegelgesprekken en het gebruik van netwerkkaartjes vindt u in de digitale publicatie ‘Onderzoek naar zachte factoren van samenwerking in de eerstelijnszorg’. Naast de handleiding voor spiegelgesprekken en netwerkkaartjes staan er in de digitale publicatie nog 5 andere instrumenten om samenwerking te toetsen en te verbeteren.

Op één lijn

Dit onderzoeksproject is gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Op één lijn en uitgevoerd door het Radboudumc afdeling Eerstelijnsgeneeskunde in samenwerking met eerstelijns praktijknetwerken in Lent, Nijmegen-Dukenburg, Dodewaard en Tiel. Het programma Op één lijn richt zich op samenwerking en organisatieontwikkeling in de eerstelijnszorg.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website