Op 9 maart hield de Academische Werkplaats Jeugd Twente een symposium over ‘Kwetsbare kinderen’. De dag was een ontmoetingsplek voor gemeenten, beroepskrachten en onderzoekers uit de regio. In de brochure leest u, naast het verslag van de dag, heel veel achtergrondinformatie die bruikbaar is bij de transformatie jeugd.

Gemeenten, professionals en 4 Twentse kenniscentra kwamen in een workshop bij elkaar om een eerste start te maken met een gezamenlijke regionale onderzoeksagenda. Het streven daarbij is om vrij snel antwoorden te vinden op vragen die gemeenten hebben over het realiseren van de transformatiedoelen.

Onderzoeksresultaten voor de praktijk

Hoe kunnen we het welzijn van kinderen die opgroeien in armoede verbeteren? Wat is er voor nodig om kindermishandeling te voorkomen? Hoe kunnen we meer aandacht geven aan ouderschap? Deze vragen stonden in de andere  workshops centraal, waarin naar aanleiding van onderzoeksresultaten gekeken werd hoe deze in de praktijk van betekenis kunnen zijn.

Academisch Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Het hoofddoel van de Academische Werkplaats Jeugd Twente is een structurele samenwerking op te bouwen en een kennisinfrastructuur te ontwikkelen waarin praktijk en beleid enerzijds en onderwijs en wetenschap anderzijds dichter bij elkaar worden gebracht. Er zijn in totaal 12 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd geïnitieerd en gefinancierd door het ZonMw-programma AWTJ. Met deze brochure kan de kennis die in Twente is ontwikkeld ook ten goede komen aan andere gemeenten elders in het land. Zo werken we samen aan de transformatie jeugd.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website