Leidt supervisie met beelden tot een betere kwaliteit van de uitvoering van jeugd interventies? Hulpverleners namen beelden op van hun gesprekken met cliënten. Zij kregen hierop feedback volgens een speciaal ontwikkelde methode van video-feedback. Deze vorm van ondersteuning zorgde voor hogere kwaliteit van de uitvoering van de interventies.

Uitvoering effectieve interventies  

Er is veel kennis over effectieve interventies voor jeugdigen en ouders met opgroei- en opvoedproblemen. Ook al is het effect van veel interventies in onderzoek aangetoond, de resultaten in de dagelijkse praktijk zijn vaak minder gunstig. De kwaliteit van de uitvoering (behandelintegriteit) kan hierbij een rol spelen. Daarom is het belangrijk om meer kennis te hebben over het stimuleren van deze algemeen werkzame factor. Veel effectief bewezen programma’s hebben een ondersteuningsstructuur opgezet. Hierdoor is een omgeving gecreëerd waarin beroepsbeoefenaren kunnen leren op de werkvloer.

Ondersteuning door supervisie

In dit project is een vorm van ondersteuning ontwikkeld en toegepast bij 3 interventies in de dagelijkse praktijk van jeugdhulp en jeugdbescherming. Er zijn verschillende handvatten ontwikkeld en gebruikt om supervisie te geven. De supervisie heeft geleid tot betekenisvolle verbetering in de kwaliteit van de uitvoering. Professionals én supervisoren zijn positief over deze ondersteuningsvorm. De kwaliteit, het zelfvertrouwen en werkplezier van de deelnemende professionals ging omhoog.

De handreikingen

De handreikingen zijn door het Nederlands Jeugdinstituut opgenomen in het kennisdossier professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming. En ze zijn te vinden op de website van de Hogeschool van Amsterdam.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet. Het project ‘Effectieve reflectie: handvat voor kwaliteitsbewaking in de zorg voor jeugd’ is vanuit dit programma mogelijk gemaakt.

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website