Samen met verpleegkundigen en verzorgenden, werkt beroepsvereniging V&VN op dit moment aan kwaliteitsstandaarden. De ene keer gaat het om het ontwikkelen van een nieuwe standaard, dan weer om het herzien van een al bestaande. De onderwerpen zijn divers: van medicatietrouw tot decubitus. Wat houden de kwaliteitsstandaarden precies in hoe worden ze ontwikkeld?

In een kwaliteitsstandaard staat beschreven wat goede zorg is en hoe je deze goed organiseert.
Zowel voor de patiënt als voor de verpleegkundige en verzorgende. Een kwaliteitsstandaard is eigenlijk een verzamelnaam voor zowel richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules.

Handzaam

De samenvatting van elke kwaliteitsstandaard is een handzaam product en geeft de belangrijkste aanbevelingen weer. Bijvoorbeeld in de vorm van een samenvattingskaart of infographic, die je gemakkelijk kan gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Natuurlijk bestaat de kwaliteitsstandaard ook uit tekst en achtergronddocumentatie. Dat is fijn als je meer wilt weten over hoe de conclusies en aanbevelingen tot stand zijn gekomen. 

Ontwikkeling

Beroepsvereniging V&VN ontwikkelt en herziet de kwaliteitsstandaarden, samen met haar leden: verpleegkundigen en verzorgenden. De leden dragen thema’s en onderwerpen aan, die V&VN prioriteert.  

Tijdens de ontwikkeling nemen verpleegkundigen en verzorgende deel aan de zogenoemde werkgroep. In de werkgroep zitten ook patiëntvertegenwoordigers en afgevaardigden van andere zorgdisciplines, afhankelijk van het onderwerp.

Samen inventariseren zij onder andere de knelpunten uit de praktijk en formuleren zij ‘best practices’. Daarnaast onderzoeken zij aan de hand van literatuuronderzoek de wetenschappelijke onderbouwing. Zo komen zij uiteindelijk tot aanbevelingen. Denk aan het duidelijk en concreet omschrijven van wie wat wanneer moet doen in welke situatie.

Wijkverpleegkundigen vertellen

Benieuwd naar de ervaringen van twee wijkverplegingen die deelnemen aan zo’n werkgroep? Lees het artikel Baas in eigen vak in het V&VN magazine.

Thema’s

Binnen ons programma Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden zijn op dit moment deze  kwaliteitsstandaarden in ontwikkeling:

-    Zorg bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
-    Voedings- en vochttekort in de zorg
-    Decubitus
-    Overbelaste mantelzorg
-    Slaap- waakritme
-    Eenzaamheid
-    Zorg aan het zieke kind & gezin in de eigen omgeving
-    Cystic Fibrosis

Later dit jaar start de ontwikkeling van standaarden op deze thema’s:
-    Familie- en naastenparticipatie in de acute zorg
-    Kwetsbare geboortezorg
-    Delirium
-    Tuberculose

Implementatie

Tegelijkertijd loopt een project over de implementatie van de kwaliteitsstandaarden. Om er voor te zorgen dat deze standaarden ook daadwerkelijk landen in de praktijk.

Naar verwachting zijn alle standaarden afgerond in 2020.


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website