De directeuren-generaal van de ministeries van OCW en VWS, Barbera Wolfensberger en Kees van der Burg, hebben dinsdagmiddag 12 september de kennissynthese ‘Kunst en positieve gezondheid’ en het magazine ‘Kunst doet leven’ in ontvangst genomen. Kansrijke onderzoek- en ontwikkelrichtingen liggen in de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en extramurale zorg.

Hans van Oers biedt de DG's van VWS en OCW de kennissynthese aan

 

Wat gebeurt er op het vlak van cultuur en kunst in de zorg? En hoe wordt dit ervaren door cliënten, zorgprofessionals en zorgorganisaties? Deze vragen werden besproken tijdens de conferentie Cultuur, kunst en positieve gezondheid op 12 september 2017 in het Gemeentemuseum in Den Haag.

Sprekende voorbeelden

Journalist Hieke Jippes ging in gesprek met Frans Meerhoff (beleidsadviseur van de gemeente Emmen), Joyce Vlaming (zorgorganisatie AxionContinu) en Lennart Brinkhuis (beeldend kunstenaar). Zij gaven sprekende, inspirerende voorbeelden van de mogelijkheden en effecten. Zoals een man met zulke zwakke polsen dat hij al een jaar met braces was opgezadeld, na een uur werken die braces af liet doen en zei: ‘Dit kan ik gewoon!’. En een oudere mevrouw die zich na het samen met anderen zingen ‘opgezwiept’ voelt. Hun ervaringen zijn opgenomen in het magazine ‘Kunst doet leven’ dat tijdens de conferentie is gepresenteerd.

Kennissynthese

Hans van Oers heeft namens de begeleidingscommissie Cultuur en Langdurige Zorg de kennissynthese aangeboden aan de directeuren-generaal van de ministeries van OCW en VWS, Barbera Wolfensberger en Kees van de Burg. In opdracht van ZonMw voerde een consortium van Hogeschool Windesheim, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Movisie een overzichtsstudie uit naar culturele (kunst)interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen met als eindproduct een kennissynthese.

Kennisagenda

De kennissynthese vormt een inbreng voor de kennisagenda die de ZonMw-begeleidingscommissie Cultuur en Langdurige Zorg de komende tijd gaat opstellen.

Praktijkvoorbeelden

De conferentie werd afgesloten met praktijkvoorbeelden in de vorm van dansvoorstelling CARDIAC 2.0 en een mini expositie door Beeldend Gesproken, een kunstuitleen van professionele kunstenaars met een psychiatrische achtergrond. De voorstelling CARDIAC 2.0 wordt gedanst door 4 mensen met een verstandelijke beperking en 4 professionele dansers.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website