De inzet van ‘knowledgebrokers’ als implementatie-interventie is onderzocht. Onderzoekers raden revalidatie-teams aan vaker gebruik te maken van ‘knowledgebrokers’.

Onderzoeksresultaten en richtlijnen voor de praktijk worden, ondanks de inzet op publiciteit en disseminatie, vaak niet effectief geïmplementeerd. Het verbeteren van dit probleem krijgt aandacht van meerdere organisaties, waaronder ZonMw. Eerdere nieuwsberichten op deze pagina besteedden aandacht aan verschillende initiatieven die proberen de kloof tussen onderzoeksresultaten en de praktijk te overbruggen, en wat de impact hiervan was.

Eén van deze initiatieven is de interventie ‘knowledgebroker’ (kennismakelaar), om de implementatie van een richtlijn in de revalidatiesector te verbeteren. Een ‘knowledgebroker’ is een ondernemende en invloedrijke professional die in staat is om kernboodschappen uit onderzoeksresultaten op maat te maken voor de lokale situatie. In een Nederlandse vervolgstudie is het effect van deze interventie op de professionele praktijk en op patient-uitkomst-maten onderzocht. Het betrof de inzet van knowledgebrokers bij de implementatie van de richtlijn voor zorgprofessionals ‘aanmoedigen tot fysieke activiteit na een beroerte’. In totaal namen 12 ziekenhuizen en 10 revalidatiecentra deel aan deze interventiestudie met een voor- en nameting. Na de interventie meldden veel meer patiënten (48%, N=217) (enige) aanmoediging tot bewegen dan ervoor (26%, N=243). Ook (specifieke groepen van) zorgprofessionals (N=288) rapporteerden hiertoe vaker aan te moedigen. Meer informatie over het onderzoek staat in deze recente publicatie. 

Meer informatie

  • Publicatie - Encouraging post-stroke patients to be active seems possible: results of an intervention study with knowledge brokers
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website