Ziet u verschillen tussen de richtlijnen op papier en de uitvoering in de praktijk? Vindt u dat JGZ-richtlijnen van toegevoegde waarde zijn voor de gezondheid van jeugdigen, of juist niet? GGD Fryslan is op zoek naar betrokken JGZ-professionals en richtlijnprofessionals die willen meewerken aan een traject waarin het proces van het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen goed onder de loep wordt genomen.

Project JGZ – Richtlijnen: slimmer en sneller

Het project JGZ – Richtlijnen: slimmer en sneller wil de toegevoegde waarde van richtlijnen vergroten. Daarnaast wordt er een proces opgezet dat de ontwikkeling van toekomstige richtlijnen effectiever en efficiënter maakt. Met als doel de toegevoegde waarde voor professionals, ouders en jeugd te vergroten. Inmiddels zijn er veelvuldig ervaringen gedeeld via de vragenlijsten in de klantarena. Tijdens de vervolgsessies wordt het proces van ontwikkeling tot uitvoering van richtlijnen in kaart gebracht met alle betrokken partijen en worden knelpunten geanalyseerd en verbeterpunten geformuleerd. Het eindresultaat is een plan van aanpak waarin duidelijk is hoe deze verbeterpunten werkelijkheid worden.  

Deelnemers gezocht

Voor deze vervolgsessies is de inbreng van jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, implementatiefunctionarissen, stafmedewerkers, JGZ-managers, NCJ-medewerkers en richtlijnontwikkelaars onmisbaar! Wilt u meedenken hoe de knelpunten omgezet kunnen worden in verbeterpunten? Meld u dan aan via deze link

De vervolgsessies vinden plaats op:

  • Sessie 1: 4 juli 11.30 – 17.00 uur: Seat2meet, Stationsplein 49, Amersfoort
  • Sessie 2: 12 september 12.00 – 17.00: Symbol, Stationsplein 26, Amersfoort 
  • Sessie 3: 3 oktober 12.00 – 17.00: Symbol, Stationsplein 26, Amersfoort

De sessies staan in verband met elkaar. Het heeft daarom de voorkeur dat u bij alle sessies aanwezig bent. 

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft als doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in JGZ-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding. 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website