Organisaties die zich met een pledge (belofte) verbinden aan de doelen van 'Alles is Gezondheid...', kunnen bij ZonMw een aanvraag indienen voor een kennisvoucher. Deze voucher is bedoeld voor het (door)ontwikkelen van tools en werkvormen voor Positieve Gezondheid.

Kennisvouchers

Pledgehouders dienen een aanvraag in samenwerking met een praktijk-,  kennisorganisatie en een gemeente. Een aanvraag à € 15.000 kan ingediend worden tot en met 31 december 2016. Zodra het beschikbare budget op is, kan er niet meer ingediend worden. Het totale budget is €300.000.

Het inzetten van kennisvouchers is een relatief nieuw subsidie-instrument voor ZonMw. Met een kennisvoucher worden instrumenten/werkvormen (door) ontwikkeld die de praktijk en beleid in de publieke gezondheid lokaal verder helpen om Positieve Gezondheid te operationaliseren. Het gaat om een integrale aanpak die samenwerking tussen de verschillende sectoren stimuleert en die bijdraagt aan de gezondheid van de burger.

Positieve Gezondheid

Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen gaan we in Nederland anders denken over het begrip gezondheid. In die denkwijze wordt gezondheid gezien als het vermogen van mensen om zich aan te passen en regie te voeren in het licht van de lichamelijke, sociale en emotionele uitdagingen die het leven stelt. Het begrip Positieve Gezondheid is in Nederland in 2012 geïntroduceerd door arts-onderzoeker Machteld Huber. Het begrip Positieve Gezondheid benadrukt de kracht van mensen en legt meer de nadruk op de mogelijkheden dan op de beperkingen door ziekte.

In het 5e Programma Preventie is het begrip Positieve Gezondheid het uitgangspunt. Uit dit programma komt het budget voor deze kennisvouchers.

'Alles is Gezondheid...'

'Alles is Gezondheid...' (AiG) is de naam van het Nationaal Programma Preventie (NPP). Dit programma bepaalt de komende jaren naast de uitvoeringsagenda ook de kaders van de langjarige onderzoeksprogrammering. Van de onderzoeksprogrammering is het 5e Programma Preventie een belangrijk onderdeel. De monitoring van het NPP maakt onderdeel uit van het 5e Programma Preventie.

In het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid (NPP/AiG)’ wordt vanuit een maatschappelijke beweging Positieve Gezondheid omarmd en wordt uitwerking van het begrip naar de praktijk gestimuleerd. Organisaties committeren zich met een pledge (belofte) om het begrip Positieve Gezondheid te ondersteunen en verder te brengen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website