Mensen met alleen een basisschooldiploma leven zeven jaar korter dan mensen met een hbo- of universitaire opleiding, vermeld het nationaalkompas.nl. Het verschil in levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen is zelfs meer dan vijftien jaar. De grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen zijn de afgelopen jaren niet kleiner geworden. Tijd voor een kennissynthese.

Het ZonMw-programma Werk(en) is gezond richt zich juist op het verkleinen van de gezondheidsverschillen en streeft ernaar om via onderzoek de gezondheid van werkenden met een lagere sociaal economische positie (SEP), te bevorderen. Om inzichtelijk te krijgen waar dat onderzoek zich op zou moeten richten, heeft ZonMw een kennissynthese uitgezet om de kennislacunes in kaart te brengen. Erasmus MC Rotterdam, UMC Groningen, de Universiteit van Tilburg, VUmc Amsterdam en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben groen licht gekregen om de kennissynthese Werk(en) is gezond gezamenlijk te gaan uitvoeren.

Aanbevelingen voor onderzoeksagenda

De kennissynthese geeft een overzicht van de huidige stand van kennis over interventies en maatregelen om de gezondheid van de werkende bevolking met een lage sociaal economische positie te bevorderen. Aandacht gaat daarbij ook uit naar werkenden met een lage SEP die een chronische aandoening hebben. Uit de kennissynthese volgen concrete aanbevelingen voor de onderzoeksagenda rond de (door)ontwikkeling en evaluatie van interventies. Ook aandachtspunten voor onderzoek gericht op werkenden met een lage sociaaleconomische status en de implementatie van onderzoeksresultaten zijn van belang.

Subsidieoproep Werk(en) is gezond

Naar verwachting wordt in het najaar de subsidieoproep voor Werk(en) is gezond opengesteld. De resultaten van de Kennissynthese geven hieraan vorm. Houd u de website in de gaten voor meer informatie over de nieuwe subsidieronde.

Meer over het programma

Werk(en) is gezond is een van de vijf deelprogramma’s van het 5e Preventieprogramma, dat kennis oplevert die bijdraagt aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie (NPP). Het programma Werk(en) is gezond richt zich op het stimuleren van gezondheid op de werkplek, met specifieke aandacht voor werkenden met een lage SES en werknemers met een lage SES die een chronische aandoening hebben.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website