De Hartstichting stelt als eerste gezondheidsfonds extra subsidie beschikbaar voor meer kennis over man-vrouwverschillen in preventie, gezondheid en zorg. Binnen het recent gestarte Kennisprogramma Gender en Gezondheid van ZonMw investeren zij in onderzoek specifiek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen.

De samenwerking tussen ZonMw en de Hartstichting is erop gericht bestaande kennis over man-vrouwverschillen te bundelen en er conclusies uit te trekken. Die inzichten worden gedeeld met artsen en onderzoekers, zodat de zorg voor vrouwen ook echt verbetert.

Edvard Beem, plaatsvervangend directeur van ZonMw reageert: ‘Wij zijn verheugd dat de Hartstichting investeert op één van de thema’s van het Kennisprogramma Gender en Gezondheid. Daarmee is de Hartstichting een voorloper en wij hopen dat andere organisaties op andere thema’s willen volgen.’

Persbericht Hartstichting

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website