Op donderdag 2 maart 2017 organiseert kennisplatform ‘KEES (Kind En (Echt)Scheiding)’ een slotsymposium. Tijdens dit symposium worden de resultaten gepresenteerd vanuit de gemeentelijke pilot vechtscheidingen. Naast projectmedewerkers zijn ook andere belangstellenden die in hun werkzaamheden te maken hebben met scheidingsproblematiek van harte welkom.

Binnen het ontwikkelproject is door verschillende partijen gewerkt aan het verzamelen en digitaal beschikbaar stellen van de aanwezige kennis omtrent (v)echtscheiding én de binnen Noord-Nederland beschikbare (effectieve) interventies. Er zijn 2 instrumenten voor professionals ontwikkeld: een taxatie-instrument om vroegtijdig het risico op het ontstaan van een problematische scheiding te signaleren en een flowchart die professionals en cliënten ondersteunt bij het vinden van de bij de situatie meest passende hulpverlening. Tijdens de middag presenteert projectonderzoeker Janneke Metselaar, lector bij de NHL hogeschool, inhoudelijke onderzoeksresultaten. Ook worden de 2 ontwikkelde instrumenten geïntroduceerd en de wijze waarop een professional deze in kan zetten. Er wordt afgesloten met het lanceren van de website en het delen van de verdere ambities van KEES.

Kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding

Kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding (KEES) Noord Nederland is één van de 4 door het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector gesubsidieerde pilots die begin 2015 zijn geselecteerd om een samenwerkingsverband op te zetten of te versterken teneinde een (preventief) hulpaanbod te bieden aan gezinnen die te maken hebben met een (problematische) scheiding.

Inschrijven

Inschrijven voor dit slotsymposium kan vóór 24 februari via info@platformkees.nl. Wees er snel bij, want er zijn slechts 135 plaatsen beschikbaar. Na aanmelding wordt er op je komst gerekend. 

Het slotsymposium vindt plaats bij het Paviljoen van de Dame aan de Groningerweg 19 in Paterswolde, net ten zuiden van Groningen. Inloop: 13.30-14.00 uur, afsluiting 17.00 uur. 

NB: accreditatie bij SKJ is aangevraagd 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website