Om de kennisoverdracht over samenwerking en organisatieontwikkeling te bespoedigen, organiseerden de gezondheidscentra Zuid-Nederland op 14 april 2015 een kennismarkt wijkgericht werken voor de nulde-, eerste- en tweedelijnszorg. Met ruim 90 deelnemers was de belangstelling voor de goede voorbeelden groot.

Na een korte pitch van alle projecten, kozen deelnemers 3 projecten waarover zij meer wilden weten. Door middel van rondetafelgesprekken gingen zij in gesprek met de projectleiders om te beoordelen of ze de projectresultaten in hun eigen praktijk/situatie kunnen en willen overnemen.

Goede voorbeelden

De volgende projecten hebben zich op de kennismarkt gepresenteerd:

Implementatie-ondersteuning

Het ZonMw-programma Op één lijn biedt deelnemers aan de kennismarkt ondersteuning aan bij de implementatie van de gepresenteerde goede voorbeelden in de vorm van kennisvouchers. De precieze criteria en voorwaarden voor de kennisvoucher worden op dit moment nog uitgewerkt. Tijdens de kennismarkt konden deelnemers hun interesse echter al kenbaar maken. ZonMw neemt binnen 2-3 weken contact op met de geïnteresseerden. 

Kennisvoucher

Een kennisvoucher is een laagdrempelig subsidie-instrument waarbij een kennisleverancier (adviseur) ingezet kan worden, die de opstart van de implementatie van een voorbeeldproject begeleidt. Dit kan de projectleider zijn of een andere expert van de organisatie met (inhoudelijke) kennis van zaken. Middels een kennisvoucher wordt als het ware kennis en expertise ingekocht van een succesvol Op één Lijn project, met als doel deze resultaten ook in een andere organisatie te ontwikkelen en te borgen.  

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website