De Nederlandse sportpraktijk moet meer kunnen profiteren van nieuwe wetenschappelijke gegevens en inzichten. Dat is de inzet van de Kennisagenda ‘Sport en Bewegen – Van traplopen tot podium’ die vandaag, 25 april 2016 verschijnt. De nadruk ligt op een brede multidisciplinaire benadering: van individuele psychologische processen tot fysiologische metingen, slimme materialen en virtual reality. Big data en data science spelen een rol als verbindende en disciplinedoorsnijdende schakel tussen de drie hoofdthema’s van de agenda: Beter presteren; Een leven lang bewegen; De waarde(n) van sport.

Op 25 april 2016 nam Harry van Doornemalen, boegbeeld van het TopTeam Sport het document in ontvangst van dr. Cees Vervoorn, boegbeeld Nederlandse Wetenschapsagenda en voorzitter van de schrijfgroep Kennisagenda ‘Sport en Bewegen’. Dit gebeurde tijdens een grootschalige netwerkbijeenkomst georganiseerd door het TopTeam Sport.
 
De Agenda verscheen op verzoek van TopTeam Sport onder verantwoordelijkheid van K.A.N.S. (Kennis Agenda Nederland voor de Sport), NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), ZonMw (Organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie), Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, ministerie VWS, NOC*NSF, Kenniscentrum Sport. Input kwam van wetenschappers, sporters, bedrijven en overheden. 

Verschil

De Kennisagenda ‘Sport en Bewegen – Van traplopen tot podium’ benoemt de ontwikkelingen in de sport- en beweegonderzoek voor de komende twaalf jaar. Tijdens het ontwikkelen van de Kennisagenda is besloten sterk op te trekken met de route ‘Sport en Bewegen’ van de Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA). Deze route, die op 1 juni klaar is, laat zien waar vernieuwing en verbinding in de sport- en beweegonderzoek de komende vier jaar voor Nederland het verschil gaan maken. 

Partnerschap

Deze Kennisagenda dient ook als startpunt voor de gezamenlijke bouw aan een duurzaam en landelijk partnerschap in sport- en beweegonderzoek en –innovatie tussen universiteiten, hogescholen, sport, (lokale) overheid en bedrijfsleven. Een gezamenlijke aanpak en impulsfinanciering van de betrokken partijen moet zorgen dat de toegenomen belangstelling voor sportonderzoek en de samenwerking hierbinnen een duurzamer en lange termijn karakter krijgt. Dit partnerschap zal op basis van de kennisagenda en de NWA keuzes en prioriteiten maken in het onderzoek.

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website