Het Kennisplein Gehandicaptensector is, met subsidie van het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder, gestart met het verzamelen van kennis en het inventariseren aan welke ondersteuning of kennis professionals behoefte hebben. Te beginnen met het thema Ouderen met een verstandelijke beperking.

Het aantal ouderen met een verstandelijke beperking neemt toe in Nederland. Zij zijn fysiek en mentaal vaak kwetsbaarder dan andere ouderen. Om hen als zorgprofessional goed te ondersteunen, is goede en praktische informatie nodig. Kennis is nu veelal versnipperd en niet toegespitst op zorgprofessionals.

Oproep: lever kennis en ideeën aan!

In de eerste fase van dit project 'Ouderen in het Vizier' inventariseert het Kennisplein Gehandicaptensector welke kennis in de sector beschikbaar is en aan welke ondersteuning of kennis professionals behoefte hebben. Daarvoor is input nodig. Begeleiders, onderzoekers, stafmedewerkers, gedragsdeskundigen, verwanten en anderen; het kennisplein nodigt iedereen uit om mee te helpen de zorg aan ouderen met een verstandelijke beperking te verbeteren.

Gewoon Bijzonder laat meer kennis bundelen

Het programma Gewoon Bijzonder zet stevig in op het verzamelen, bundelen, verspreiden en toepassen van kennis. Dit gebeurt aan de hand van inhoudelijke thema's. Het Kennisplein Gehandicaptensector is gestart met het bundelen van kennis rond mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die ouder worden. Binnenkort worden volgende thema’s voor het bundelen van kennis vanuit Gewoon Bijzonder bepaald.

Vragenlijst

Lees meer over Ouderen in het Vizier en vul de vragenlijst in:

Ouderen in het Vizier op de website van het Kennisplein Gehandicaptensector

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website