Leren van elkaar, hulp bieden en ervaringen uitwisselen stonden centraal tijdens de projectleidersbijeenkomst Vroege opsporing (16 feb). In de ochtend ging het over gebruik van data in de verschillende onderzoeken en hoe implementatie planmatig te organiseren is. Jozé Braspenning (voorzitter van de commissie Vroege Opsporing) begeleidde de dag.

’s Middags discussieerde een grotere groep deelnemers over risicoprofilering. Arjan Lock, medisch adviseur bij het RIVM-CvB hield een presentatie over de vraag: hoe houdt het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) de bevolkingsonderzoeken up-to-date? Vervolgens gaven 7 onderzoekers met projecten op het gebied van risicoprofilering, Nynke de Jong (RIVM-CvB) en Leo van Rossum (Gezondheidsraad) een pitch over risicoprofilering.

Risicoprofilering in het bevolkingsonderzoek

In de huidige bevolkingsonderzoeken is risicoprofilering op leeftijd ingevoerd en sinds kort is bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker screening op aanwezigheid van het HPV-virus bijgekomen. Maar hoever kunnen we gaan met het invoeren van risicoprofilering in het bevolkingsonderzoek? Hoe zou de ideale screeningswereld er over 10 jaar uit moeten zien? Misschien ontvangen mensen dan wel een persoonlijk budget om zelf keuzes te maken wat men aan preventie en screening wil doen. Risico hierbij is wel dat de hoge opkomst verloren gaat en screening duurder wordt. Confectie is goedkoper dan maatwerk.

Wat zijn de aandachtspunten van risicoprofilering?

Tijdens de discussie viel een aantal risico’s op. We lichten een aantal discussiepunten uit: 

  • Risicoprofilering valt of staat met hoe goed je kunt voorspellen, er moet wel een duidelijk onderscheidend effect zijn tussen verschillende groepen.
  • De situatie nu (iedereen ontvangt dezelfde screening) lijkt eerlijk, maar mensen met een lager risico hebben een grotere kans op nadelen van screening dan op de voordelen ervan. Het is pas eerlijk als de uitkomsten gelijk worden gesteld. Dit houdt in dat het gevolg van risicoprofilering zowel intensiveren voor sommige mensen, als minder intensiveren voor andere mensen moet zijn. Aan de andere kant kan het aanbieden van minder screening leiden tot problemen met het draagvlak.
  • Indien er minder gescreend wordt, moet er een goed landelijk netwerk zijn en is een innovatieve methode nodig om een risico-assessment te maken en te monitoren.
  • Bij risicoprofilering is er altijd een afkapwaarde. Hoe vertel je aan mensen welk risicoprofiel zij hebben en dat zij wel/niet in aanmerking komen voor screening, zelfs als hun waarde net buiten de afkapwaarde valt?
  • Wanneer we meer naar maatwerk screening toegaan, is de kans groter dat laaggeletterden niet meer komen. Bij borstkankeronderzoek bereik je die vrouwen juist doordat bijvoorbeeld ook de buurvrouw gaat.

Presentaties

Stand van zaken Vroege Opsporing
Implementatie; modellen en strategieën
Implementatie bij het project Kennisdisseminatie en landelijke introductie web-based getailorde HPV-voorlichting
Pitch Risicoprofilering RIVM-CvB
Pitch Risicoprofilering Gezondheidsraad
De presentatie van Arjan Lock over Professionalisering CvB komt niet online

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website