Kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding heeft in juli het rapport Hulpaanbod voor gezinnen in (v)echtscheiding: een bundeling van kennis uitgebracht. Het rapport geeft een bruikbaar beeld van het aanwezige aanbod voor jeugdigen en ouders in Noord-Nederland die te maken (dreigen te) krijgen met een (v)echtscheiding.

In het rapport wordt ingegaan op factoren die van invloed zijn op het ontstaan van een (v)echtscheiding en de gevolgen voor het kind. Ook de beïnvloedende factoren in interventies zijn in kaart gebracht evenals een overzicht van het beschikbare hulpverleningsaanbod in Noord-Nederland.

Kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding

Kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding (KEES) Noord Nederland is één van de 4 door ZonMw gesubsidieerde pilots die begin 2015 zijn geselecteerd om een samenwerkingsverband op te zetten of te versterken teneinde een (preventief) hulpaanbod te bieden aan gezinnen die te maken hebben met een (problematische) scheiding. KEES brengt geregeld een nieuwsbrief uit waarin de voortgang van het kennisplatform wordt weergegeven.  

KEES Noord Nederland bundelt en deelt kennis van effectieve preventie, ketenzorg en behandeling. Door verschillende partijen die te maken hebben met cliënten in een (complexe) scheiding wordt alle aanwezige kennis verzameld en digitaal beschikbaar gesteld. Ook de beschikbare (effectieve) interventies worden bijeengebracht. Het doel hiervan is om de problematiek voor kinderen, die geconfronteerd worden met (complexe) scheidingssituaties, tot een minimum te beperken. Dit wordt bereikt door vroegtijdig signaleren en vervolgens het inzetten van de meest passende hulp.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

Het project is onderdeel van het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector, programmalijn 4d vechtscheidingen. Doel van de 4 pilots is te bevorderen dat hulpverleningsinstanties snel signaleren dat een scheiding escaleert in een vechtscheiding, zodat vervolgens snel de juiste hulp in wordt gezet; licht als het kan, maar direct een zwaarder instrument als dat moet. 

Meer informatie

Rapport Hulpaanbod voor gezinnen in (v)echtscheiding: een bundeling van kennis

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website