Samen met de NFU is ZonMw voor NWO de trekker van 3 van de 16 zogenaamde exemplarische routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA): personalised medicine, regeneratieve geneeskunde en gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling.

Deze 3 routes samen richten zich op 40 van de in totaal 140 NWA-vragen die zijn geformuleerd aan de hand van de vragen die vorig jaar door het publiek aan de wetenschap zijn gesteld. ZonMw werd later ook trekker van de route Sport en bewegen.

Discussies tijdens workshops

Voor alle routes hebben we workshops georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten werd gediscussieerd over de vraag: waar zijn binnen en met de wetenschap kansrijke, nieuwe verbindingen en samenwerkingsvormen mogelijk om tot beantwoording van de belangrijkste route-vraagstukken te komen?

Kansen voor de toekomst

Op basis van de uitkomsten van de workshops zijn notities gemaakt waarin staat wat voor die route de sterke punten zijn en waar de kansen voor de toekomst liggen. De notities zijn naar de kenniscoalitie gestuurd.

De kenniscoalitie

De kenniscoalitie, die opdracht kreeg de NWA uit te voeren, verzamelt alle notities en stelt op grond daarvan een meerjarige investeringsagenda op voor het wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Deze agenda wordt aangeboden aan de politieke partijen. Die bepalen uiteindelijk of en zo ja hoeveel extra geld er komt voor de wetenschap.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website