Over deze vraag boog de werkgroep van het project ‘JGZ-richtlijnen: slimmer en sneller’ zich. In samenspraak met het veld en relevante stakeholders zijn de processtappen van de huidige werkwijze van richtlijnontwikkeling doorlopen. Met de ervaringen uit het veld is gekeken is hoe stappen mogelijk efficiënter ingericht kunnen worden. Dit heeft geleid tot een adviesrapport met een actieplan.

Adviesrapport 

Het adviesrapport met bijbehorend actieplan is opgesteld door Karien Dijk, staf en beleidsmedewerker en Annet Cornelisse, staf en jeugdverpleegkundige, vanuit GGD Fryslân. De adviezen zijn in gezamenlijkheid met jgz-professionals van verschillende regio’s, richtlijnontwikkelaars, NCJ en ZonMw ontwikkeld tijdens de werksessies. Tevens is er aan implementatiefunctionarissen gevraagd wat zij nodig hebben aan tools bij de implementatie van jgz-richtlijnen. Ook deze adviezen zijn opgenomen in het rapport. 

Hoe zijn de adviezen tot stand gekomen?

Het project is gestart met het uitzetten van een landelijke vragenlijst, waarbij ervaringen rondom implementatie en ontwikkeling van jgz-richtlijnen zijn opgehaald bij zowel jgz-professionals als stakeholders. In de daaropvolgende klantenarena is er met een vertegenwoordiging vanuit het veld gediscussieerd over de opgehaalde ervaringen. Vervolgens is in 3 sessies het proces van ontwikkeling tot en met uitvoering van richtlijnen in kaart gebracht. Dit gebeurde met een afvaardiging van onder andere jgz-professionals en richtlijnontwikkelaars. Hierbij zijn knelpunten geanalyseerd en verbeterpunten aangedragen. Onderdelen van de adviezen zijn gepresenteerd en getoetst bij verschillende stakeholders, zoals beroepsgroepen, brancheorganisaties. NCJ en ZonMw hebben meegelezen met de resultaten en adviezen van het project en feedback hierop gegeven.

Een greep uit de adviezen

De adviezen uit het rapport zijn veelzijdig. Dit varieert van algemene adviezen zoals dat richtlijnen omgezet zouden kunnen worden naar modules en dat meer communicatie over de totstandkoming van een richtlijn wenselijk is, tot meer specifieke adviezen. Tevens wordt er geadviseerd dat een duidelijkere taakomschrijving nodig is voor jgz-professionals die willen deelnemen aan een werkgroep richtlijnontwikkeling. 

Hoe nu verder?

De adviezen vanuit het rapport worden door ZonMw verwerkt in de concept programmatekst voor het nieuwe programma Richtlijnen JGZ 2019-2024. In toekomstige oproepen voor de ontwikkeling en herziening van richtlijnen zullen veel van de adviezen worden meegenomen als voorwaarde voor de aanvraag van de ontwikkelaars. ZonMw en het NCJ kijken samen hoe ze gedeelde adviezen kunnen oppakken zoals meer inzicht geven in het proces rondom richtlijnen. Heb je nog aanvullende tips of wensen met betrekking tot richtlijnen? We zijn benieuwd. Mail ze naar bterpstra@ncj.nl.

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website