Minister Bruins van het ministerie van VWS heeft op 24 januari 2018 de Tweede Kamer middels een Kamerbrief geïnformeerd over de evaluaties van de onderzoeksprogramma's Goed Gebruik Geneesmiddelen en Health Technology Assessment, beide van ZonMw. Ook geeft hij in de kamerbrief een reactie op de uitkomsten van de evaluaties.

De minister geeft aan dat het onderzoeksprogramma GGG goed loopt. ZonMw heeft een goede structuur neergezet voor geneesmiddelenonderzoek waar het verder op kan bouwen. Het onderzoeksprogramma zorgt ervoor dat er onderzoek gedaan wordt om de behandeling met medicijnen te verbeteren. GGG richt zich dus op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. De uitkomsten van dit type onderzoek leiden er toe dat de patiënt beter en gerichter met geneesmiddelen behandeld wordt.

Minister Bruins: 'Ik zie dat het onderzoeksprogramma GGG goed loopt. Komende maanden zal ik met ZonMw in gesprek gaan over de continuering en inrichting van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.'


In 2012 is dit programma bij ZonMw gestart. Uit de evaluatie blijkt dat er gedurende deze jaren veel werk is verzet en dat er veel klinisch relevante kennis is opgedaan. Ook is de kennisinfrastructuur rondom geneesmiddelengebruik duidelijk verbeterd. De evaluatiecommissie geeft aan dat een evaluatie vijf jaar na start van een programma te snel is om veranderingen en verbeteringen in harde uitkomstmaten te kwantificeren. Wel wordt aangegeven dat verschillende onderzoeksprojecten een mogelijke impact op kostenbesparing hebben – als de opgedane kennis in het onderzoek in de praktijk wordt toegepast.
Aanbevelingen van de evaluatiecommissie richten zich op het meer aandacht besteden aan onderzoek op het gebied van polyfarmacie en therapietrouw. De minister zal met ZonMw bespreken hoe deze thema’s in de volgende onderzoeksperiode meer aandacht kan krijgen.

Documenten bij kamerbrief

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website