Het EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND) heeft haar internationale onderzoeks- en innovatiestrategie vernieuwd. Het geeft de gemeenschappelijke visie weer van 30 JPND lidstaten, waaronder Nederland, om de grote maatschappelijke uitdaging van neurodegeneratieve ziekten aan te pakken. De eerste versie werd gepubliceerd in 2012.

Vijf wetenschappelijke prioriteiten

De strategie nodigt uit tot multidisciplinaire - en sector overstijgende samenwerking in onderzoek en stimuleert de betrokkenheid van patiënten, hun families en verzorgers hierbij. De 5 wetenschappelijke prioriteiten zijn:
•    De oorsprong en progressie van neurodegeneratieve ziekten;
•    Ziektemechanismen en –modellen;  
•    Diagnose, prognose en ziektedefinities;
•    Ontwikkelen van therapieën, preventieve strategieën en interventies;
•    Gezondheidszorg en sociale zorg.
Samen bestrijken ze de hele kennisketen van fundamenteel tot en met toegepast zorgonderzoek. De strategie houdt rekening met belangrijke factoren die gerelateerd zijn aan neurodegeneratieve ziekten, zoals comorbiditeit, sekse- en genderverschillen, de rol van veroudering en complexe ethische kwesties.  

Belangrijke ontwikkelingen

JPND Scientific Advisory Board Chair, professor Thomas Gasser zegt: 'sinds de publicatie van onze eerste strategie in 2012 zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest, zowel wetenschappelijk als technologisch. Data Science heeft bijvoorbeeld veel onderzoeksterreinen anders doen denken. Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in de nieuwe strategie.'

Betrokkenheid Nederland

ZonMw draagt vanuit het nationale programma Memorabel bij aan het internationale programma JPND. De vernieuwde onderzoeks- en innovatiestrategie van JPND wordt meegenomen in verdere programmering van onderzoek naar neurodegeneratieve ziekten.

Meer informatie:

•    Lees het volledige (Engelstalige) nieuwsbericht en download het rapport op de JPND-website
•    Over de Nederlandse bijdrage aan JPND

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website