De jeugdgezondheidszorg (JGZ)-richtlijn Taalontwikkeling is onlangs gepubliceerd. De richtlijn biedt informatie over de normale taalontwikkeling, inzicht in mogelijke ontwikkelproblemen, en een overzicht van risicofactoren en beschermende factoren. Daarnaast geeft het professionals handvatten om kinderen met een achterstand of stoornis te begeleiden.

Taal als basis voor de gehele ontwikkeling

Taal is een belangrijk onderdeel van de totale ontwikkeling van een kind, omdat het ontwikkelingen op sociaal en emotioneel gebied ondersteunt. De JGZ kan een achterstand of stoornis in de taalontwikkeling vaak tijdig signaleren. Zo krijgen kinderen en hun ouders passende begeleiding wanneer dit nodig is. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) legt in dit filmpje meer uit over de richtlijn. 

Implementatie

Het NCJ biedt ondersteuning bij het implementeren van nieuwe richtlijnen in de praktijk middels een implementatietoolkit en het netwerk van JGZ-implementatiefunctionarissen. Bekijk de richtlijn op de JGZ-richtlijnenwebsite en de JGZ-richtlijnen app van het NCJ. Ook is de informatie over taalontwikkeling op de site van Stichting Opvoeden.nl geactualiseerd voor ouders.  

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft als doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in JGZ-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding. 

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website