De JGZ-richtlijn Extremiteiten is onlangs gepubliceerd op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De richtlijn geeft professionals in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) handelingsaanbevelingen over de voorlichting, de (vroeg)signalering, de begeleiding en verwijzing voor diverse aandoeningen aan de extremiteiten (armen en benen).

De onderwerpen die in deze richtlijn aan de orde komen zijn onderverdeeld in drie thema’s: algemene aandoeningen van de extremiteiten, standsafwijkingen en pijnklachten.

Tijdig opsporen

De JGZ kan bij veel waarneembare kenmerken en vragen over de extremiteiten een belangrijke rol spelen in het normaliseren van de bevindingen en het adviseren van de ouders en/of jeugdigen. Hiervoor dient de professional goed op de hoogte te zijn van normale variaties en alarmsignalen. Met de juiste uitleg en advisering kunnen onnodige zorgen en onnodig zorggebruik worden voorkomen. Het belang van tijdig opsporen van aandoeningen aan de extremiteiten is voorkómen dat aandoeningen en klachten verergeren, omdat dit kan leiden tot een afwijkende of achterblijvende motoriek, tijdelijke of blijvende functiebeperking of standsafwijking, pijnklachten en onnodig zorggebruik.

Wil je weten welke thema’s er in de richtlijn worden behandeld, kijk dan dit filmpje.

Implementatie

Het NCJ biedt ondersteuning bij het implementeren van nieuwe richtlijnen in de praktijk middels een implementatietoolkit en het netwerk van JGZ-implementatiefunctionarissen. Bekijk de richtlijn op de JGZ-richtlijnenwebsite en de JGZ-richtlijnen app van het NCJ. Ook zijn de adviezen uit de richtlijn vertaald voor ouders op de site van Stichting Opvoeden.nl.

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft als doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen. En draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in JGZ-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding.

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website