Als je blind of slechtziend bent kom je heel wat uitdagingen tegen in deze visueel ingestelde samenleving. Wat doet dit met je? Hoe werkt dat door in je relaties met je naasten? En hoe kun je daarbij ondersteund worden? Op de Ontmoetingsdag van het ZonMw-programma InZicht gingen wetenschappers, professionals en mensen met een visuele beperking daarover met elkaar in gesprek.

Foto: Robert Tjalondo

De dag begon met twee korte lezingen. Spreker Millie Ames vertelde uit eigen ervaring hoe het is om op latere leeftijd blind te worden en wat dit met je doet. Na een kort filmfragment uit de film ‘The space before sleep’ van de Deense kunstenares Kristina Steinbock ging hoogleraar Philippe Delespaul in op zijn zoektocht naar manieren om zicht te krijgen op kwetsbaarheid en weerbaarheid van mensen. Ook vertelde hij meer over de ontwikkeling van de mobiele gezondheids-app PsyMate, die kan helpen om grip te krijgen op lichamelijke en psychische klachten. Hierna gingen de deelnemers uit elkaar voor twee workshoprondes en voor een serie posterpresentaties, waarin wetenschappers de resultaten van hun onderzoek deelden met de bezoekers van de Ontmoetingsdag.   

Veel belangstelling

Els van Gessele, senior programmamanager van het programma InZicht, kijkt met een goed gevoel terug op de dag. ‘Het bruiste van de energie en de Ontmoetingsdag was druk bezocht.’ Dat er veel interesse was in het thema van deze dag, de psychische impact van een visuele beperking, merkte Van Gessele in het aantal aanmeldingen. ‘We hebben op een zeker moment de inschrijvingen zelfs moeten sluiten omdat we echt niet meer mensen konden herbergen. Een mooi signaal, want het laat maar weer eens zien hoe actueel en relevant dit thema is.’  

The space before sleep

Van Gessele merkte verder dat de lezingen en de workshops op de Ontmoetingsdag veel losmaakten bij de deelnemers. Vooral de film ‘The space before sleep’ van de Deense kunstenares Kristina Steinbock maakte veel indruk. 'Over de impact van blind zijn op het ontdekken en beleven van je seksualiteit en het moederschap hoor je weinig. Net zo min als over de impact van de negatieve lading die blind zijn in de bijbel heeft. De film laat drie intieme portretten zien van mensen die hier hun weg in vinden. Dat geeft een besef en een voelen van hoe ingrijpend een visuele beperking is.'

Programma InZicht

De vierde fase van het programma InZicht wordt dit jaar afgerond. Op het moment wordt er gewerkt aan de evaluatie van de vierde fase en wordt er nagedacht over een eventueel vervolg van het programma. Een uitgebreider verslag van de Ontmoetingsdag van 7 maart 2019 volgt eind maart.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website