ZonMw is verheugd dat het ministerie van VWS een vervolg van het programma Zwangerschap en geboorte mogelijk maakt. Tot en met 2021 continueert ZonMw de inzet op de verbetering van de geboortezorg.

ZonMw is verheugd dat het ministerie van VWS een vervolg van het programma Zwangerschap en geboorte mogelijk maakt. Tot en met 2021 continueert ZonMw de inzet op de verbetering van de geboortezorg.

Om de onderwerpen vast te stellen voor het vervolgprogramma organiseert ZonMw op woensdag 2 november 2016 van 13.00 tot 17.00 uur een expertmeeting.  Hiervoor nodigen we deskundigen uit met expertise op de verschillende aspecten van de geboortezorg en/of op onderwerpen uit de onderzoeksagenda.

Prioriteiten bepalen via expertmeeting

De onderzoeksagenda Zwangerschap en geboorte beschrijft welk onderzoek nodig is op het terrein van zwangerschap en geboorte. Het doel is het bevorderen van de gezondheid van (aanstaande) moeder en kind, het terugdringen van gezondheidsverschillen en het verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van de (preventieve) zorg.

De thema’s uit deze agenda zijn de basis voor het vervolgprogramma Zwangerschap en geboorte. De expertmeeting heeft als doel het bepalen van prioriteiten in de onderzoeksvragen/kennislacunes per thema. De expertmeeting benut ZonMw voor het ontwikkelen van een programmavoorstel dat uiterlijk 1 december 2016 aan VWS wordt aangeboden.

Meer informatie

Onderzoeksagenda Zwangerschap en geboorte

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website