Vandaag is het Deltaplan Voedingsonderzoek aangeboden aan de directeuren van de ministeries van VWS, EZK en LNV. Het Deltaplan biedt het kader van de thema’s en kennisvragen waar Nederland op zou moeten inzetten om te komen tot baanbrekende innovaties. Innovaties die leiden tot een gezond en duurzaam voedselaanbod dat daadwerkelijk gegeten wordt door de consument.

Charles Wijnker, Henk Smid, David Pappie, Michel Berkelmans

Het Deltaplan Voedingsonderzoek is een initiatief van ZonMw en TiFN (Topinstituut Food & Nutrition) gesteund door de NL stuurgroep JPI HDHL. De vragen die spelen zijn: op welke onderwerpen zetten we de komende jaren in en waarom? Welke disciplines hebben we hiervoor nodig? Waar liggen onze competenties? En hoe maken we optimaal gebruik van de kennis en middelen die (inter)nationaal beschikbaar zijn?

De directeuren Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VWS) Charles Wijnker, Topsectoren en Industriebeleid (EZK) David Pappie en Agro& Natuurkennis (LNV) Michel Berkelmans beaamden het belang van het investeren in onderzoek naar voeding, gezondheid en duurzaamheid.

Waarom een Deltaplan Voedingsonderzoek?

Investeren in onderzoek naar voeding, gezondheid en duurzaamheid is noodzakelijk om tot oplossingen en innovaties te komen voor de maatschappelijke uitdagingen waar we voorstaan:

 • stijgende zorgkosten: de bevolking veroudert en steeds meer mensen hebben een of meer chronische ziektes zoals overgewicht, diabetes of hart en vaatziekten;
 • druk voedselproductie op het milieu: groei wereldbevolking, dus moet meer voedsel geproduceerd worden.

Het Deltaplan Voedingsonderzoek biedt het kader aan op welke thema’s en kennisvragen Nederland zou moeten inzetten en waarop doorbraken te verwachten zijn. Het plan pleit voor een betere regie op voedingsonderzoek in Nederland. Meer samenhangend en geïntegreerd onderzoeksbeleid is nodig voor het vergroten van de impact van voedingsonderzoek.

De 3 hoofdthema’s van het Deltaplan

 1. Duurzaam voedsel, duurzame voeding
  Nederland moet investeren in de ontwikkeling van een wegingskader waarmee (ingrediënten van) voedingsmiddelen langs de gecombineerde duurzaamheids- en gezondheidsmeetlat te leggen zijn. Ook onderzoek naar hoe we bodem, water en grondstoffen optimaal kunnen gebruiken moet prioriteit krijgen evenals het vergroten van het aanbod van gezonde en duurzame producten.
 2. Voeding en gedrag
  Er is meer kennis nodig over de omgeving en individu: hoe kan de gezonde en duurzame keuze vanzelfsprekend gemaakt worden? Deze kennis en inzichten over de determinanten die voedselkeuze en eetgedrag moet door vertaald worden naar effectieve interventies en beleidsmaatregelen. Daarbij is het van belang om te onderzoeken hoe (bestaande) interventies elkaar kunnen versterken.
 3. Voeding en gezondheid
  Het Deltaplan Voedingsonderzoek pleit ervoor het hele spectrum van preventie tot en met behandeling mee te nemen in onderzoek naar voeding en gezondheid. Hierbij is meer kennis nodig over de effecten en werkingsmechanismen van voeding bij de preventie en behandeling van ziekten. Dit vraagt om grootschalig lange termijn interventieonderzoek en fundamentele studies. Ook de meerwaarde van een voeding op maat aanpak ten opzichte van algemene voedingsrichtlijnen verdient onderzoek.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website