In het NWO-programma Kwaliteit van leven en gezondheid werkten onderzoekers uit de geesteswetenschappen en uit de medische wetenschappen de afgelopen jaren nauw samen om de kennis over kwaliteit van leven te vergroten. De opbrengst van een overkoepelend project uit dit programma is een totaaloverzicht van Nederlandse gezondheids-gerelateerde (generieke en multidimensionale) instrumenten van kwaliteit van leven en gezondheid zoals die gebruikt worden in de gezondheidssector.

Optimale en passende meting

Met een interactief dashboard zijn specifieke kenmerken van deze instrumenten zichtbaar gemaakt,  zoals doelgroep, onderbouwing, conceptualisatie en dimensies. Ook zijn er voorbeelditems te vinden. Met het dashboard kan onderbouwd een keuze worden gemaakt voor een optimale en passende meting van kwaliteit van leven. Dit is goed bruikbaar bij de evaluatie van innovaties en bij de ondersteuning van beleid. De gebruiker kan hiermee op zoek gaan naar een instrument dat past bij een wens aan informatie over een bepaalde dimensie, zoals bijvoorbeeld ‘intimiteit’ en ‘autonomie’.

Verkend wordt of er uitbreiding en implementatie van het dashboard mogelijk is ten behoeve van beleidsmakers en onderzoekers.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website