Instellingen in de zorg voor mensen met zintuiglijke beperkingen gaan samenwerken om kennis te ontwikkelen en toe te passen. De plannen daarvoor zijn in december 2019 goedgekeurd door ZonMw. Tussen 2020 en 2022 ontvangen de instellingen in totaal 61 miljoen euro om gezamenlijk expertise te ontwikkelen.

illustratie van een vrouw met blindegeleidehond en man met gehoorapparaat

De plannen maken deel uit van een verandertraject dat in 2017 is ingezet en waarbij ZonMw met het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) ondersteunt. Bij dit traject zijn alle instellingen betrokken die expertise hebben op het gebied van de zorg voor mensen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking.

Lees op de programmapagina meer over de achtergrond van het programma Expertisefunctie ZG.

Samenwerking instellingen voor mensen met een visuele beperking

De samenwerking die de komende jaren wordt opgestart, is opgesplitst in twee consortia: visueel en auditief/communicatief. Bartiméus en Koninklijke Visio zijn de erkende instellingen die gaan samenwerken inhet consortium Visueel. Het consortium ontvangt 39 miljoen euro subsidie om tussen 2020-2022 samen met andere organisaties in de sector te werken aan kennisontwikkeling. Hiermee willen ze eraan bijdragen dat 300.000 mensen die slechtziend of blind zijn deel kunnen nemen aan de samenleving. Het consortium Visueel streeft naar een inclusieve samenleving en wil de maatschappelijke bewustwording die daaraan bijdraagt stimuleren.

Mensen met auditieve/communicatieve beperking

In het consortium auditief/communicatief nemen Koninklijke Kentalis, Koninklijke Auris Groep en Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) deel. Zij ontvangen tussen 2020 en 2022 22 miljoen euro subsidie om te werken aan kennisontwikkeling, toegespitst op mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. De uiteindelijke ambitie is dat de kennis die gezamenlijk wordt ontwikkeld, wordt toegepast binnen de zorg en ondersteuning. Maar ook dat deze laagdrempelig en direct beschikbaar is, voor de doelgroep en hun persoonlijke en professionele netwerk.

In de loop van 2020 zullen er verschillende artikelen verschijnen over de voortgang van het programma. Houd hiervoor onze website en nieuwsbrief in de gaten.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website