Werkt een innovatieve interventie ook in een andere setting? Wat vraagt het van professionals om een elders ontwikkelde interventie te vertalen naar de eigen praktijk? Wat kunnen we leren van implementatieprojecten?

Meerdere ZonMw-programma’s ontwikkelen innovatieve interventies voor ouderen. ZonMw stimuleert de toepassing hiervan op andere locaties met subsidie voor implementatieprojecten. In 8 artikelen - gepubliceerd via www.zorgenz.nl staan 4 projecten centraal die zijn uitgevoerd op een nieuwe locatie. 

Samen bouwen aan het veranderend zorglandschap voor ouderen

16 organisaties gingen in december 2014 aan de slag met succesvolle opbrengsten uit ZonMw-programma’s. Deze programma’s leverden in een eerder stadium innovaties op voor de zorg en de ondersteuning van ouderen. De innovaties worden nu in een nieuwe setting gebruikt, waarmee wordt bijgedragen aan de noodzakelijke hervormingen in de langdurige zorg. De implementatieprojecten bieden ouderen handvatten voor het houden van regie over hun eigen leven, helpen hen bij het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en bij het vinden van ondersteuning in hun eigen - sociale - omgeving.

De praktijkverhalen: leren van en met elkaar

Om de uitwisseling van de eerste ervaringen en geleerde lessen tussen de implementatieprojecten te bevorderen organiseerde ZonMw een inspirerende bijeenkomst. Vanaf 11 april 2016 verschijnt een artikelenreeks met hierin aandacht voor de projecten. In elk artikel staan de projectleider en een zorgverlener die bij de projectuitvoering is betrokken centraal.

Het gaat om de volgende projecten:

  • Groningse groepscursus Grip&Glans voor de doelgroep Turkse en Marokkaanse ouderen in Rotterdam,
  • Amsterdamse methodiek Functiebehoud bij ouderen in de 1e lijn In Transitie (FIT) in een Schiedamse huisartsenpraktijk,
  • Amsterdamse Palliatieve Thuiszorg (PaTz)-groepen in Rotterdamse wijken,
  • Rotterdamse methodiek ‘Even Buurten’ in een woonzorgcentrum in Hoogeveen.

Lokale omstandigheden vragen nieuw creatief proces

Duidelijk is dat de toepassing in een andere setting een nieuw creatief proces is, waarin de innovatieve interventie wordt aangepast aan de lokale omstandigheden om opnieuw succesvol te kunnen zijn. Het monitoren van de resultaten is daarbij onmisbaar en vraagt nog meer aandacht van de praktijk. 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website