Heeft u een innovatief idee ter versterking van de jgz-uitvoeringspraktijk of het richtlijnontwikkeltraject? Mail ons dan voor 16 maart uw pitch!

uitgestoken hand met ideeëndoos

De programma’s Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ en Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg zoeken naar vernieuwende projecten ter versterking van de jgz-uitvoeringspraktijk en het richtlijnontwikkeltraject. Er zijn veel goede innovatieve ideeën in de JGZ, maar vaak is er te weinig tijd of geld om ze ten uitvoer te brengen. Ook het schrijven van een subsidieaanvraag vraagt veel tijd. Wij bieden u nu de mogelijkheid uw innovatieve idee op een korte, bondige en laagdrempelige manier aan ZonMw te pitchen. De beste ideeën ontvangen een uitnodiging voor het indienen van een subsidieaanvraag.

Programma Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ

Voor het programma Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ zoekt ZonMw naar ideeën voor onderzoek ter onderbouwing en doorontwikkeling van innovatieve werkwijzen in de jeugdgezondheidszorg. Het programma betreft uitdrukkelijk de organisatie van de uitvoeringspraktijk van de JGZ en niet de inhoud van de uitvoeringspraktijk. Onderzoek naar bijvoorbeeld instrumenten en interventies die professionals gebruiken bij de inhoud van de uitvoeringspraktijk valt niet binnen het kader van dit programma. Er zijn 2 thema’s die als prioriteit benoemd zijn: vluchtelingen en eHealth.

Programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg

Voor het programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg zoekt ZonMw naar ideeën die het richtlijnontwikkelproces efficiënter en innovatiever maken en de richtlijnen beter toepasbaar maken voor de praktijk. Aandachtspunten daarbij zijn:

  • Ouder/kind participatie bij richtlijnontwikkeling;
  • zoeken naar samenhang tussen JGZ-richtlijnen;
  • signaleren en samenwerken van de JGZ met de aanpalende beroepsgroepen.

Het ontwikkelen of herzien van richtlijnen is deze subsidieronde uitgesloten.
Voorafgaand aan de subsidieronde kunt u uw ideeën schriftelijk pitchen bij de commissies. Dit doet u door het bijgevoegde format in te vullen en uiterlijk 16 maart, 12.00 uur per e-mail te verzenden naar: richtlijnenjgz@zonmw.nl of versterkingjgz@zonmw.nl.
In de bijlagen kunt u lezen wat voor ideeën wij zoeken en hoe u uw idee kunt pitchen. Verder verzoeken wij u nadrukkelijk deze oproep te verspreiden onder mogelijke belangstellenden in uw netwerk.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website