Op 2 augustus 2018 ontvingen wij het verdrietige bericht dat Hannie van Leeuwen op 92-jarige leeftijd is overleden. Na haar politieke carrière trad zij in 2008 op 82-jarige leeftijd toe tot de ZonMw–commissie van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Zij was daarmee de mascotte en de ambassadeur van dit programma.

portretfoto Hannie van Leeuwen

Hannie van Leeuwen was een aanwinst voor de commissie van het NPO. Ze combineerde haar grote kennis over het ouderenbeleid, door de jaren heen met gezag opgebouwd tijdens haar politieke carrière, met een enorme betrokkenheid voor ouderen in een kwetsbare positie. Altijd weer vroeg zij aandacht voor de ouderen die het minder hadden. Zij was dan ook een voorstander dat het ouderenbeleid dichter naar de burgers werd gebracht.

‘Niet over ons zonder ons’

Hannie was van mening dat ouderen inspraak moesten hebben bij projecten, ontwikkelingen en onderzoek dat over ouderen ging. En niet alleen inspraak, ze moesten volgens haar ook meepraten en de uitkomsten mee evalueren. Die visie is van grote waarde geweest in het werk van het Nationaal Programma Ouderenzorg.

Hannie droeg haar visie actief uit. Als de hooggeleerden, professionals en onderzoekers vergeten waren om de ouderen zelf te raadplegen, dan wees Hannie hen daar steeds fijntjes op. Het motto van het ouderenpanel van het geriatrische netwerk Nijmegen ’niet over ons zonder ons’ had haar lijfspreuk kunnen zijn.

Niet voor niets was Hannie ook de motor achter het deelproject ‘Krachtig cliëntenperspectief’, waarin gepropageerd werd dat er naar ouderen zélf geluisterd moest worden en dat ouderen met respect bejegend moesten worden. Dit resulteerde in een handboek. Ook werden ouderen in dit project met hulp van de ouderenbonden getraind in het opkomen voor het belang van de ouderen zelf.

Het NPO

Tijdens de jaren van het NPO hield Hannie regelmatig goed bezochte lezingen voor ouderen over de onderwerpen die haar bezighielden. Dit kostte haar met de jaren steeds meer moeite, maar zoals ze me toevertrouwde: het gaf haar ook energie.

Hannie was er vanaf het begin tot het einde bij. Bij de start van het programma in april 2008 nam Hannie van de toenmalige staatsecretaris Bussemaker de cheque voor het NPO van 88 miljoen in ontvangst, waarmee de start van het programma was bezegeld. Ook bij de officiële afsluiting van het NPO op de jaarconferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ in november 2016 was zij van de partij. Ze deelde in het dankwoord van staatssecretaris Van Rijn en nam een boeket bloemen in ontvangst. Daarna volgt een periode waarin het NPO de laatste zaken afrondt en de overgang naar het nieuwe programma Langdurige Zorg en Ondersteuning maakt.

Interview

Wij hoopten dat Hannie aanwezig zou zijn bij het definitieve afsluiting van het NPO op 12 september 2018. Dat mag niet zo zijn. Gelukkig zal ze er toch ‘bij zijn’, want afgelopen juni stemde zij toe tot een interview, over haar jaren bij het NPO en over haar opvattingen. Dat interview zou op 12 september vertoond worden tijdens de afsluiting van het programma, maar in verband met haar overlijden kunt u dit interview nu al bekijken.

Een tijd geleden werd aan Leidse ouderen van 85+ gevraagd wat zij de belangrijkste factoren vinden voor succesvol ouder worden. Voor hen waren dat sociale contacten en iets voor een ander betekenen. Hannie was daar het levende voorbeeld van. Wij zullen haar zeer missen.

Namens alle betrokkenen bij het Nationaal Programma Ouderenzorg,
Betty Meyboom, voorzitter programmacommissie NPO

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website