De vraag naar wijkverpleegkundigen is toegenomen en dit zal, naar verwachting, ook de komende jaren nog doorzetten. Mensen blijven langer thuis wonen en de zorg wordt complexer.

Het is daarom van belang voldoende hbo-studenten verpleegkunde op te leiden voor de wijkverpleging. Tijdens de opleiding moeten studenten ervaring op kunnen doen in de praktijk van de wijk. Onderzoek van het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) toont echter aan dat de kwaliteit en kwantiteit van stageplekken voor hbo v-studenten in de wijkverpleging momenteel onvoldoende is.

ZonMw en ActiZ geven een impuls

Om op korte termijn een bijdrage te leveren aan voldoende stageplekken van goede kwaliteit zetten ZonMw en ActiZ een aantal activiteiten in. Als eerste initiatief wordt in samenwerking met Vilans op de website www.zorgvoorbeter.nl een werkplaats ‘stages in de wijk’ opgezet. Hier vinden thuiszorgorganisaties en hbo-v opleidingen tips, inspiratie en goede voorbeelden om het beleid rond stages beter te organiseren en om de kwaliteit van stages verder te verbeteren. Op 3 februari 2016 organiseert ActiZ een invitational om met betrokken professionals en studenten de inhoud van deze werkplaats nader uit te werken. Een tweede initiatief is om studenten meer groepsgewijs stage-ervaring op te laten doen, waarbij 3e en 4e jaars studenten de 1e en 2e jaars studenten begeleiden. Vanaf voorjaar 2016 zal hiermee in drie regio’s worden geëxperimenteerd.

Onderzoek CAOP

In opdracht van ZonMw en ActiZ verkende het CAOP de stageproblematiek in het hbo-v. Enkele opvallende (knel)punten zijn dat de hogescholen aangeven dat er tekorten zijn en tegelijkertijd zorginstellingen aangeven dat niet alle plaatsen worden ingevuld of opgevraagd. Goede samenwerking bij de matching van vraag en aanbod kan een eerste winst opleveren. De stagetekorten gelden vooral voor 1e en 2e jaars studenten. Er zijn voorbeelden waarin wordt geprobeerd meer plaatsen te creëren door groepsgewijze stages, maar er wordt nog niet breed mee geëxperimenteerd. Voor de 3e en 4e jaars studenten is het vooral de kwaliteit van de stageplaats die verbeterd moet worden. Zorginstellingen geven zelf aan dat het stagebeleid vernieuwd kan worden. De diversiteit van eisen en aanpak door de opleidingen bemoeilijkt dit echter wel. Een meer eenduidig stagebeleid en samenwerking tussen zorginstellingen en opleidingen kan helpen om de kwaliteit te verbeteren.

ZonMw en ActiZ willen met hun activiteiten de hbo v-opleidingen en de thuiszorgorganisaties stimuleren om nog meer samen te werken aan het verbeteren van de kwaliteit en de kwantiteit van de stageplekken in de wijk.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website