In de zorg voor en ondersteuning aan mensen met een visuele beperking is al veel ervaring opgedaan met het implementeren van kennis uit wetenschappelijk onderzoek in de praktijk. Alle tips en ideeën zijn nu gebundeld in een digitale publicatie: ‘InZicht: implementeren in de praktijk’.

Bijna 100 onderzoekers, zorgprofessionals en mensen met een visuele beperking wisselden tijdens de jaarlijkse InZicht-ontmoetingsdag ideeën uit en formuleerden veel bruikbare tips voor implementatie. Gaat u nog starten met een implementatieproject? Of bent u bezig met een implementatieproject en zoekt u ideeën hoe om te gaan met knelpunten? Lees dan de tips, ervaringen en theorie over implementatie in de digitale publicatie ‘InZicht: implementeren in de praktijk’.

Wegwijs in implementeren

Marleen Wilschut, zelfstandig adviseur I-generator, vroeg het publiek in één woord aan te geven wat implementeren is. ‘Doen’, klonk het meest luide antwoord. Maar ook reflecteren, inspireren en hard werken. Marleen gaf mogelijke routes voor implementatie en schetste de verschillende fasen van implementeren. ‘Kijk wat nodig is bij implementatie, luister - aandacht doet groeien -, differentieer en werk met kleine stapjes.’

App voor veilige geluidsomgeving

Veel aanwezigen hebben al succesvolle routes in implementatie gevonden. Kirsten van den Bosch bijvoorbeeld. Zij ontwikkelde en implementeerde de app MoSART (Mobile Soundscape Appraisal & Recording Technology) met financiële steun van InZicht. Voor mensen met een visuele beperking is geluid een belangrijke informatiebron. De app helpt professionals om een veilige geluidsomgeving te creëren voor mensen met een visuele en ernstig verstandelijke en meervoudig beperking. Kort geleden heeft de onderzoeker voor haar bijbehorende proefschrift de Ds. Visscherprijs 2016 gewonnen.

InZicht

Stichting InZicht is opgericht om het wetenschappelijk onderzoek naar de zorg voor en ondersteuning aan mensen met een visuele beperking te stimuleren. InZicht wil het wetenschappelijk onderzoek beter aan laten sluiten op vragen uit de praktijk en het gebruik van de resultaten bevorderen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website