Op dinsdag 10 maart 2020 lanceerde het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) een implementatieagenda.

Deze implementatieagenda is een handvat en startpunt. Zorgaanbieders en zorgprofessionals kunnen aan de hand van de implementatieagenda inventariseren welke kennis bij hen al dagelijkse praktijk is en waar nog verbeteringen liggen. Vervolgens kunnen zij in afstemming met zorgverzekeraars afspraken maken over de implementatie. Zoals met welke onderwerpen als eerste gestart wordt, wat daarvoor nodig is en hoe monitoring plaatsvindt.

ZonMw is strategisch partner van het programma ZE&GG.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website