Een korte online training voor huisartsen in combinatie met een informatieboekje voor ouders vermindert antibioticaprescriptie voor kinderen met luchtweginfecties. Dat is de conclusie van het door ZonMw gefinancierde RAAK-onderzoek, RAtioneel Antbioticabeleid Kinderen.

Korte training groot effect

Het RAAK-onderzoek heeft aangetoond dat huisartsen die een korte online scholing volgden en ouders een informatieboekje gaven, minder antibiotica voorschrijven voor kinderen met luchtweginfecties. De huisartsen die de interventies hebben gevolgd, bleken significant minder antibiotica voor te schrijven aan kinderen met een luchtweginfectie vergeleken met de huisartsen uit de controlegroep.

En minder vaak bij de huisarts

Dit leidde er niet toe dat ouders vaker terug kwamen met hun kind. Binnen dezelfde ziekte-episode kwamen kinderen uit de interventiegroep juist minder vaak terug op het spreekuur van de huisarts. Er was geen verschil in aantal consulten voor nieuwe luchtweginfecties of verwijzingen naar het ziekenhuis tussen beide groepen gedurende een follow-up van 6 maanden. Ook vond de projectgroep een significante reductie van het totale aantal antibioticaprescripties voor kinderen in een heel jaar na de interventie.

Huisartsen èn ouders zeer tevreden

Huisartsen waren zeer tevreden over de scholing. Ze waren zich meer bewust van hun voorschrijfgedrag, ondanks dat de inhoud van de scholing vaak niet nieuw voor hen was. Ouders vertelden al terughoudend te zijn over antibiotica voordat ze het informatieboekje hadden gelezen. Zij vonden het prettig dat het boekje hun visie bevestigde. De concrete aanwijzingen uit het boekje bij welke klachten of symptomen ze contact moesten opnemen met de huisarts werd als meest relevant beschouwd. Dit  gaf hen een zekerder gevoel om te durven afwachten.

Waarom die moeite?

Antibiotica worden vaak onnodig voorgeschreven voor kinderen met luchtweginfecties. Antibiotica helpen vaak niet om klachten te verminderen, of er sneller vanaf te komen. Wel kunnen antibiotica vervelende bijwerkingen geven en bijdragen aan de ontwikkeling van resistente bacteriën.

Landelijke implementatie

De projectgroep pleit voor een landelijk implementatie van de training. De scholing zou eventueel ook verbreed kunnen worden naar luchtweginfecties bij patiënten van alle leeftijden. Het informatieboekje voor ouders zou voor iedereen digitaal beschikbaar gesteld kunnen worden.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website