Er zijn veel effectieve preventieve interventies voor ouderen voor valpreventie beschikbaar, maar de implementatie van die interventies verloopt moeizaam. Interventies worden niet structureel toegepast en de participatie door ouderen is beperkt. Dit terwijl er juist veel (gezondheids-)winst te behalen valt. Het doel van het project 'Houd ouderen op de been' is om de Senior-Stap zelftest in het zorg- en welzijnsstelsel te implementeren en structureel te borgen binnen een wijkgerichte aanpak met ouderparticipatie.

Doelgroep

Zelfstandig wonende ouderen (70-85 jaar) in twee wijken in Breda.

Resultaten

  • 240 ouderen hebben deelgenomen, voornamelijk alleenstaande vrouwen van gemiddeld 80 jaar.
  • Implementatie en borging van de interventie is geslaagd. Via de wijkgerichte aanpak en ouderenparticipatie is een breed draagvlak gecreëerd bij zorgverleners en ouderen.
  • 62% heeft 10 weken lang minstens één keer per week de oefeningen uitgevoerd .De interventie heeft drie maanden na implementatie een positief effect op valrisico (afgenomen van 69% naar 55%; p=0.01).
  • Bij de actieve deelnemers zien we trend naar minder valrisico/bezorgdheid, betere mobiliteit, en een betere algemene gezondheid. Zelfmanagement was significant beter.
  • De structurele borging wordt ondersteund door het hebben van kartrekkende partij.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website