De afgelopen maand is bekend gemaakt welke projecten gehonoreerd zijn binnen de 3e joint action van het Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) en de 1e subsidieronde van het programma Antibiotica Resistentie (ABR) bekend gemaakt: 9 internationale consortia met Nederlandse inbreng en 10 nationale projecten.

Transmission Dynamics

De 3e gezamenlijke subsidieoproep van het JPIAMR richtte zich op het krijgen van meer inzicht in de manier waarop antibioticaresistentie zich door de wereld beweegt. De ingediende aanvragen waren dan ook divers van aard. Ze varieerden van projecten in de langdurige zorg tot resistente bacteriën in afvalwater. Dankzij een bijdrage van de Europese commissie was het mogelijk om in totaal voor ruim 28 miljoen euro aan onderzoek te honoreren. Nederland heeft hieraan 1,4 miljoen euro bijgedragen. 19 consortia zijn gehonoreerd. In 9 van deze consortia nemen in totaal 11 Nederlandse partners deel.

Eerste ronde programma Antibiotica Resistentie

In de 1e ronde van het programma ABR werden in totaal 31 subsidieaanvragen ingediend. Het beschikbare budget van 4,6 miljoen euro werd daarmee ruim overschreden. De commissie heeft de in de oproep bekend gemaakte criteria daarom ook zeer streng moeten toepassen.
In totaal zijn 10 projecten gehonoreerd. Alhoewel hier in deze 1e ronde niet op is gestuurd, zijn binnen alle 4 de onderzoeksthema’s projecten gehonoreerd. Waar meer projecten binnen de langdurige zorg zijn gehonoreerd, was het veterinaire veld minder succesvol in deze ronde. Ook het milieudomein wist het programma in deze ronde nog niet goed te bereiken. Projecten in deze categorie hebben de subsidieaanvraagfase niet gehaald.

Verbinden onderzoek, praktijk en beleid

Meer projecten hebben een directe relatie met richtlijnontwikkeling of de aanpak van antibioticaresistentie in de kliniek of het verpleeghuis. De relatie tussen onderzoek, praktijk en beleid komt daardoor goed naar voren. De commissie is bij het toepassen van de kaders van het programma dan ook streng geweest op de kans dat projectresultaten binnen 5 jaar na afronding van een project bijdragen aan de aanpak van ABR.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website