Met preventieve interventies in de praktijk willen 58 ingediende projectideeën het aantal zieke mensen door infectieziekten terugdringen. Dit is de opbrengst van de laatste subsidieronde van het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017.

virus

Doelgerichte interventies infectieziektenbestrijding

Voor deze subsidieronde ontvingen we onderzoeksvoorstellen over doelgerichte interventies in de praktische infectieziektebestrijding. Hieronder vallen veel algemene infectieziekten zoals de griep, seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA), tuberculose (TBC), reizigersadvisering/vaccinatie, en technische hygiënezorg.

Van onderzoek naar praktijk

De ingediende projectideeën moeten een bijdrage leveren aan de preventie van infectieziekten en leiden tot interventies in de praktijk. Interventies zijn gericht op preventie, transmissie, surveillance of diagnostiek. In deze ronde ligt de nadruk op de volgende aandachtsgebieden:

  • doelgroepenbenadering
  • afweging van kosten en baten
  • veranderende demografie
  • communicatie en gedrag

Bij de projecten is een integrale benadering van belang, bijvoorbeeld ‘One Health’. Ook ligt de focus op sociale wetenschappen en wiskundige modellering.

Van projectidee naar subsidieaanvraag

De komende weken buigt de commissie zich over de projectideeën. Medio 2017 ontvangen de aanvragers een positief dan wel negatief advies om hun projectidee verder uit te werken tot een subsidieaanvraag. Eind 2017 is bekend welke aanvragen subsidie ontvangen. De gehonoreerde projecten starten begin 2018.

Het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017

In totaal omvatte het programma 5 rondes:

  • 2 rondes gericht op het hele praktijkveld van de Infectieziektebestrijding
  • 2 rondes gericht op non-alimentaire zoönosen (infectieziekten die buiten de voedselketen om van dier naar mens overdraagbaar kunnen zijn)
  • 1 ronde specifiek gericht op de ziekte van Lyme

Gezondheidsbescherming

Het programma Infectieziektebestrijding maakt samen met de programma’s Non-alimentaire zoönosen, Antibioticaresistentie en Lyme deel uit van het cluster Gezondheidsbescherming bij ZonMw.

Meer informatie

•    Over het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017
•    Over het thema Infectieziektebestrijding
•    Over het thema Gezondheidsbescherming
•    Over het thema Zoönosen
•    Over het thema Lyme

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website