Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool Amsterdam onderzocht – binnen het programma Gewoon Bijzonder – de effecten van de budgettraining Grip op je Knip. Stichting MEE heeft deze budgettraining speciaal ontwikkeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wat zijn de resultaten van het onderzoek en wat kunnen professionals hiervan leren? 

Grip op je Knip: administratie op orde en makkelijker hulp vragen

Grip op je Knip heeft 2 hoofddoelen: deelnemers leren hoe zij zelfstandig hun financiële administratie op orde kunnen krijgen en de cursisten krijgen tips die zij kunnen gebruiken bij het inschakelen van hulp als zij dit nodig hebben. De Hogeschool Amsterdam zocht uit hoe de cursisten de training hebben ervaren, wat de (blijvende) effecten zijn en of de deelnemers na de training makkelijker aankloppen bij hun eigen netwerk van familie en vrienden met vragen over geldzaken. De training bestaat uit 6 wekelijkse groepsbijeenkomsten waarin deelnemers leren keuzes te maken over de besteding van hun geld. Ook leren zij hoe een kasboek werkt en hoe je een budgetplan opstelt, Verder geeft de trainer informatie over bij wie zij terecht kunnen met financiële vragen. De training is bedoeld voor volwassenen met een LVB die problemen hebben met het voeren van hun financiële huishouden en hier graag meer over willen leren.

Kleine stapjes

Deelnemers geven dat zij door de cursus hebben geleerd hoe zij beter met geld om kunnen gaan, onder andere door minder uit te geven en meer te sparen. Ook zeggen zij dat zij meer kennis hebben over het verschil tussen belangrijke en onbelangrijke post.  Meer kennis over het bijhouden van een financiële administratie is er wel, maar meer inzicht over wat nu precies inkomsten en uitgaven zijn, lijkt er niet echt te zijn. Verder blijkt uit het onderzoek dat aanleren van  financiële vaardigheden aan mensen met LVB extra aandacht vraagt. Weinig informatie per keer, kleine stapjes, veel herhaling – en dat alles in duidelijke en toegankelijke taal. 

Geen invloed op hulp inschakelen 

De kennis in de praktijk brengen blijft voor de cursisten een uitdaging. Actieve betrokkenheid van het netwerk rondom de persoon met LVB – van bijvoorbeeld ouders of de professionele begeleider - is cruciaal om dit te bereiken. Want hulp inschakelen bij geldzaken blijkt voor mensen met een LVB nog vaak lastig, ook na het volgen van de training.

Meer informatie over de resultaten

Meer weten over de resultaten van het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam? Bekijk dan de infographic met een overzicht van de onderzoeksresultaten, de infographic met tips voor het geven van budgettrainingen of lees het artikel in Sociaalbestek van maart. U kunt ook het onderzoeksrapport downloaden:

Evaluatie van de budgettraining Grip op je Knip
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website