Hoe stimuleren Nederlandse gemeenten het werken volgens de Wet meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling binnen onderwijs en kinderopvang? De handreiking Promoten en ondersteunen van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling binnen onderwijs en kinderopvang helpt gemeenten om makkelijker nieuwe activiteiten op te zetten in de doorgaande strijd tegen kindermishandeling.

Aandachtsfunctionaris bevordert toepassing meldcode

Elke professional die met kinderen en gezinnen werkt is sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht om bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te volgen. De werkgevers van deze professionals zijn daarnaast verplicht om de kennis over en het gebruik van de meldcode binnen hun eigen organisatie te bevorderen. Om de meldcode goed te borgen, stelt de meldcode een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling voor. Deze aandachtsfunctionaris ondersteunt collega’s die kindermishandeling vermoeden. Deze persoon kan er bovendien voor zorgen dat de meldcode beter wordt toegepast.

Aanjagende rol gemeenten: ondersteunen en promoten

Gemeenten kunnen het aanstellen van aandachtsfunctionarissen actief (laten) promoten en ondersteunen. Deze aanjagende rol past bij de verantwoordelijkheden  die gemeenten sinds 1 januari 2015 hebben om de preventie en aanpak van kindermishandeling lokaal goed te organiseren. In verschillende gemeenten is of wordt dit al gedaan, vaak met een aantal samenwerkingspartners, zoals GGD-en en Veilig Thuis-organisaties.

De handreiking geeft concrete handvatten aan gemeenten hoe zij het aanstellen van aandachtsfunctionarissen kunnen bevorderen en de deskundigheid van aandachtsfunctionarissen  kunnen versterken. De handreiking is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de AWJTwente en de Academische Werkplaats Kindermishandeling,  met financiering van ZonMw en ondersteund door de VNG.

Meer info

De handreiking Promoten en ondersteunen van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling binnen onderwijs en kinderopvang

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website